Välj en sida

Dynamiska dokument
– anpassade för dig.

Dina behov är inte statiska och därför kan dina avtal inte heller vara det. Undvik trötta word-mallar. Skapa avtal som är skräddarsydda för dina eller företagets unika behov.

50+ avtal & dokument
– uppdateras löpande.

Våra dokument tar alltid hänsyn till de senaste lagändringarna. Allt innehåll på Juridok har dessutom tagits fram av erfarna jurister och advokater. Låt vår erfarenhet hjälpa dig.

i

Med/utan abonnemang
– du väljer själv.

Hos oss kan du antingen köpa abonnemang för obegränsad användning av tjänsten eller bara köpa ett avtal eller dokument från dokumentlistan, om det passar dig bättre.

Juridiska dokument med juridok

Välj det avtal eller dokument du vill skapa. Sedan besvarar du olika frågor med vägledning av tjänsten. Har du inget abonnemang betalar du med kort. När du  granskat dina svar och känner dig färdig så genereras avtalet eller dokumentet. Du kan omedelbart ladda hem det. Behöver du prata med oss så finns vi i chatten eller så är det bara att kontakta oss via mail.

i

01.

Välj ett dokument 

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort

04.

Ladda hem ditt unika dokument 

Populära dokumentför privatpersoner

Populära dokument för Företag

499 SEK
i

Fullmakt

Framtidsfullmakt

Genom framtidsfullmakten ges någon rätt att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon inte kan att ha hand om de  ärenden som fullmakten avser.

499 SEK
i

Testamente

Genom ett testamente kan du fördela dina tillgångar på annat sätt än vad som följer av lagen. Däri kan du även ange villkor avseende tillgångarna, t.ex om viss egendom ska utgöra enskild egendom.

999 SEK
i

Aktieägaravtal

Med ett aktieägaravtal kan ägarna av aktiebolaget bland annat reglera aktiebolagets verksamhet, parternas inbördes förhållanden vad avser ägandet av och hur de får förfoga över sina aktier.

GRATIS
i

Bolagsordning

aktiebolag

I den här modulen kan du skapa en bolagsordning för ett svenskt aktiebolag. Du kan skapa en bolagsordning för såväl ett privat som ett publikt aktiebolag.

Populära dokument för privatpersoner

Samboavtal
Genom samboavtal enas man om vad som gäller vid en bodelning. Samboavtalet brukar innebära att samborna kommer överens om att reglerna om bodelning helt eller delvis inte ska tillämpas.

Till dokumentet

Testamente
Genom ett testamente kan du fördela dina tillgångar på annat sätt än vad som följer av lagens ordning. Däri kan du även ange villkor avseende tillgångarna, t.ex om viss egendom ska vara enskild egendom.

Till dokumentet

Gåvobrev (lös egendom)
Genom gåvobrevet kan givaren ge bort lös egendom, exempelvis ett fordon (bil/båt), pengar eller annat lösöre. Handlingen kan också användas för att ge bort  en bostadsrätt eller del därav.

Till dokumentet

Borgen
Genom en borgen kan en eller flera gå i god för någon annans förpliktelser. Det kan vara fråga om att gå i god för att någon annans kommer betala tillbaka ett lån eller fullgöra sina skyldigheter enligt ett avtal eller annan förbindelse.

Till dokumentet

Populära dokument för företag

Aktieägartillskott
Genom handlingen dokumenteras ett tillskott av kapital (pengar) till aktiebolaget. Det kan villkoras av återbetalning osv. men så behöver inte vara fallet.

Till dokumentet

Fullmakt Företag
Genom fullmakten ges en/flera rätt att företräda företaget, exempelvis för att ingå ett avtal, ta lån, agera VD, eller köpa/sälja en fastighet, aktier, fordon eller något annat.

Till dokumentet

Skuldebrev
Genom ett skuldebrev dokumenteras ett åtagande om återbetalning av ett lån samt villkoren för lånet. Skuldebrevet kan vara enkelt eller löpande. Vi förklarar skillnaden.

Till dokumentet

Aktieägarlån
Genom ett låneavtal dokumenteras de villkor som ska gälla för ett lån från en eller flera aktieägare till aktiebolaget. Härigenom åtar sig också bolaget att återbetala lånet.

Till dokumentet

Juridok är det naturliga valet

Vårt motto – vi ska tillhandahålla juridik av högsta kvalitet till rimliga priser.

Vi vet att juridiken kan vara onödigt dyr och svårtillgänglig. Det vill vi ändra på. Du ska bara behöva köpa omfattande och kostsam juridisk rådgivning när det verkligen behövs. Men vi vet av erfarenhet att många situationer är förhållandevis likartade. Därför samlade vi vår kunskap och skapade Juridok, en interaktiv tjänst som tillhandahåller rätt juridik till rätt pris; enkelt och smidigt. För både privatpersoner och företag.

I tjänsten ställs alla relevanta frågor som behövs för att skapa just ditt dokument eller avtal. Det är samma frågor som vi skulle ha ställt vid ett personligt möte. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar ställs följdfrågor och nya relevanta frågor. Till slut används alla dina svar för att skapa ett juridiskt dokument eller avtal som tillgodoser just dina eller företagets behov. Det kommer vara lika bra som, eller bättre än, ett dokument som du köpt från en jurist efter personlig rådgivning. Men med Juridok är det mycket billigare. Om du, mot förmodan, upplever att tjänsten inte skulle svara mot dina förväntningar är det bara att höra av dig till oss. Vi lovar att hjälpa dig så gott vi kan.

Vi som grundat och driver Juridok (läs mer) är utbildade och verksamma jurister med lång erfarenhet från några av Sveriges mest välrenommerade advokatbyråer. Vi producerar och kvalitetssäkrar all dokumentation och information som Juridok tillhandahåller. Allt i syfte att Juridok ska vara det främsta, tryggaste och smidigaste sättet att skapa juridiska dokument och avtal för privatpersoner och företag.

KOSTNADSFRI HJÄLP I AVTALSDJUNGELN.

Är du osäker på vilken typ av avtal eller dokument som du behöver? Vi hjälper dig kostnadsfritt – svara bara på några enkla frågor.

Juridiskt-Sjalvtest

privatperson

Söker du ett avtal eller annat juridiskt dokument för privatperson? Under sektionen för privatpersoner hittar allt från gåvobrev och testamente till äktenskapsförord. Klicka dig vidare så skapar vi ditt dokument.

PRIVATPERSON

företag

Söker du ett avtal eller annat juridiskt dokument för företag? Under företagssektionen hittar allt från aktieägaravtal och bolagsstämmoprotokoll till fullmakter. Klicka dig vidare så skapar vi ditt dokument.

FÖRETAG

Söker du ett avtal eller annat juridiskt dokument avseende privatpersoner? Under sektionen för privatpersoner hittar du det du söker. Där finns allt från gåvobrev och testamente till äktenskapsförord . Klicka dig vidare så skapar vi ditt dokument.

PRIVATPERSON

Söker du ett avtal eller annat juridiskt dokument avseende företag? Under företagssektionen hittar du sannolikt det du söker. Där finns allt från aktieägaravtal och bolagsstämmoprotokoll till fullmakter. Klicka dig vidare så skapar vi ditt dokument.

FÖRETAG

i SKRÄDDARSYDDA JURIDISKA DOKUMENT

Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt dokument eller avtal som är skräddarsytt för din eller ditt företags situation. Läs gärna mer  under avsnittet ”så funkar det”.

PRISVÄRT, SMIDIGT & ENKELT

Att skapa juridiska dokument ska vara enkelt och inte kosta en förmögenhet.  Vår tjänst är supersmidig men skulle du ha frågor om tjänsten eller behöver juridisk rådgivning så kontaktar du oss. 

BARA NÖJDA KUNDER

Du kan därför fritt göra ändringar i ditt dokument, antingen själv eller med vår hjälp. Om dokumentet ändå inte blev som du förväntat dig så erbjuder Juridok dessutom öppet köp under 14 dagar från köptillfället. Kontakta oss och beskriva vad som blev fel så hjälper vi dig så fort vi kan.

Juridok bok