Välj en sida
i

Äktenskapsförord

Skriv själv online

På 5-15 min skriver du själv online ett juridiskt korrekt äktenskapsförord genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1-2 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett äktenskapsförord till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet äktenskapsförord har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Äktenskapsförord – ett avtal om vad som ska hända vid skilsmässa

Om man behöver ta fram ett äktenskapsförord kan man gå tillväga på många sätt. Antingen går man till en advokat och får personlig rådgivning, det är bra att göra om man behöver göra många anpassningar. Så kan exempelvis vara fallet om det föreligger ovanliga omständigheter som rådgivaren ska ta hänsyn till. Det kostar dock lite mer. Ett annat alternativ är att köpa eller ladda hem ett äktenskapsförord som mall och sedan fylla i mallen. Det finns många siter där går att hitta en bra mall. Det är billigt och fungerar bra om man vet precis vad man vill ha, men det svåra med en mall är att känna sig trygg med att man fyllt i äktenskapsförordet korrekt. Det är också svårt att veta om man verkligen har tänkt på allt.

Juridok är ett bättre alternativ om ni ska skriva ett äktenskapsförord. Ni svarar bara på de frågor vi ställer och sen skapas äktenskapsförordet åt er omedelbart. Mer information om hur det fungerar hittar ni här. Det är också mycket prisvärt! Behöver ni prata med en jurist eller med supporten så tar ni bara kontakt med oss.

Äktenskapsförord mall

Vem får vad om du och din make separerar? Om ni vill påverka det så ska ni skriva ett äktenskapsförord.

 Två personer som ingår äktenskap med varandra blir makar. Makar har som huvudregel så kallad giftorätt i varandras egendom. Giftorätt innebär en rätt att få dela värdet av sin makes egendom när äktenskapet upphör. Ett äktenskap kan upphöra genom äktenskapsskillnad eller ena makens död. När det upphör så ska det ske en bodelning. En bodelning är precis vad det låter som, man ska “dela på boet” och skriva ett bodelningsavtal.

Vid bodelningen har en make alltså rätt att få dela värdet av sin makas egendom. Det gäller dock bara egendom som utgör så kallat giftorättsgods. Giftorättsgods är all egendom en make/maka äger förutom egendom som utgör enskild egendom. Egendom kan utgöra enskild egendom av flera anledningar och en sådan anledning kan vara på grund av ett äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar. Genom äktenskapsförordet kan makarna bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara den makens enskilda egendom. Därmed ska egendomen inte ingå i en bodelning mellan makarna. Det är bara genom äktenskapsförord som makar kan omklassificera egendom från giftorättsgods till enskild egendom. Andra typer av avtal om kommande bodelning är inte gällande.

Det som inte är enskild egendom är alltså giftorättsgods och delas lika mellan makarna vid en bodelning. Ett äktenskapsförord kan omfatta all eller endast viss egendom som makarna eller en av makarna äger, exempelvis en fastighet, aktier, en tavla eller pengar på banken. Vi kommer ställa frågor om detta om du beslutar dig för att skriva ett äktenskapsförord online hos oss. Du behöver inte “tänka ut allt själv” som du hade behövt om du köpt ett äktenskapsförord som mall.

För sambos som vill reglera vad som ska ske vid en separation finns istället samboavtal.

När ska man ingå ett äktenskapsförord?

} Ett äktenskapsförord kan skrivas när som helst inför eller under ett äktenskap. Det går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som ni gjort till enskild ska bli giftorättsgods igen.

Finns det några formkrav på äktenskapsförord?

Reglerna för äktenskapsförord finns att läsa i äktenskapsbalken. För att ett äktenskapsförord ska vara formellt giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av er. Ni måste också registrera det hos Skatteverket. Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret.

Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförordet först från och med den dag då det ges in till Skatteverket.

Går det att häva ett äktenskapsförord?

Vill ni ändra ett tidigare äktenskapsförord måste ni skriva ett nytt äktenskapsförord och ansöka om att få det registrerat. I det nya äktenskapsförordet skriver ni vad som gäller nu.

Tänk på att ett äktenskapsförord är ett avtal som kan men inte behöver ingås. Ingen kan tvingas att skriva på ett äktenskapsförord. Om en av makarna känner att ett äktenskapsförord är viktigt men den andre är tveksam så bör den förste se till att äktenskapsförordet skrivs under före äktenskapet. Efter att parterna gift sig så kan det nämligen vara svårare att komma överens. Ibland är det därför extra viktigt att upprätta ett äktenskapsförord innan äktenskapet ingås.

Tänk också på att när ni väl registrerat ert äktenskapsförord så är det bindande. Det kan då inte ensidigt frångås eller hävas av en av makarna.

Äktenskapsförord mall – känner du fortfarande att du behöver det? ?

i Så, nu kan ni det mest relevanta och vi hoppas ni känner er trygga med att utforma ert äktenskapsförord hos oss på Juridok. Med vägledning av vår tjänst besvarar ni ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt äktenskapsförord som är skräddarsydd för er situation. Verkar det smidigt?