Välj en sida

Ägaravtal aktiebolag

Behöver ni ett ägaravtal i ert aktiebolag?

Ett ägaravtal, dvs. ett avtal mellan ägarna, i ett aktiebolag kan ha olika benämningar men vanligen kallar man det för ett aktieägaravtal. Aktieägaravtalet syftar till att sätta ramarna för den verksamhet som aktiebolaget ska bedriva och bör tydligt beskriva vad aktieägarna kan förvänta sig i vissa särskilt viktiga frågor för deras samarbete.

Normalt är samtliga ägare till aktiebolaget parter i aktieägaravtalet (även om det förekommer ägaravtal där bara några ägare av aktiebolaget ingår avtalet). Om det bara är två aktieägare (som representerar samtliga aktier i aktiebolaget) brukar man benämna aktieägaravtalet för ett 50/50 avtal. Men ett aktieägaravtal kan (och bör) man ingå oavsett hur ägandet ser ut i aktiebolaget. Innehållet blir dock lite annorlunda beroende på hur ägarkonstellationen ser ut.

Vad bör ett aktieägaravtal innehålla?

Generellt bör ett aktieägaravtal bland annat reglera:

  • vilken verksamhet bolaget ska bedriva,
  • hur bolagets styrelse ska se ut,
  • om aktieägarna ska vara aktiva i bolagets verksamhet,
  • hur beslut ska fattas i bolaget, t ex om vissa beslut ska kräva viss majoritet eller om aktieägarna ska ha vetorätt i vissa frågor,
  • hur aktieägarna ska fördela vinster,
  • hur aktieägarna ska finansiera verksamheten i bolaget (lån/insatser),
  • aktieägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra,
  • hur och när aktieägarna kan sälja sina aktier i bolaget, och
  • hur man ska värdera aktierna.

Med Juridok skapar du enkelt ett skräddarsytt aktieägaravtal till ett oslagbart fast pris. Du betalar endast 999 kronor inklusive moms.

Juridok gör att det varken blir dyrt eller svårt att skriva ett skräddarsytt aktieägaravtal som är juridiskt korrekt och anpassat efter er situation. Låt därför Juridok hjälpa er att skriva ert aktieägaravtal!

I tjänsten besvarar ni ett antal frågor och till slut används alla dina svar för att skapa ett skräddarsytt aktieägaravtal som tillgodoser just era behov. Aktieägaravtalet kommer vara minst lika bra som ett aktieägaravtal som du köpt från en jurist efter personlig rådgivning. Men det pris som Juridok erbjuder är en bråkdel i jämförelse. Dessutom har du nöjd-kund garanti.

Skriv online med Juridok

Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett aktieägaravtal. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som tillgodoser dina behov.

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument