Välj en sida

Aktieägaravtal Bolagsverket

Ska man registrera sitt aktieägaravtal hos Bolagsverket?

Nej ett aktieägaravtal ska man inte registrera hos Bolagsverket (eller hos någon annan myndighet för den delen). Aktieägaravtalet är alltså inte ett offentligt dokument. Det är också vanligt att parterna i ett aktieägaravtal vill införa en bestämmelse om sekretess och att brott mot sekretessbestämmelsen ska innebära att den sekretessbrytande parten behöver betala vite. Ett aktieägaravtal kan parterna alltså hålla helt hemligt för utomstående. Detta skiljer sig bland annat från bolagsordningen som finns tillgänglig för alla hos Bolagsverket.

Skriv online med Juridok

Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett aktieägaravtal. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som tillgodoser dina behov.

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument