Välj en sida

Aktieägaravtal exempel

Har ni blanketter för aktieägaravtal eller exempel man kan få se?

Det finns både blanketter för aktieägaravtal och exempel på runt om på internet. Vi tillhandahåller inte detta eftersom aktieägarnas och aktiebolagens situation kan skilja sig så mycket från varandra. Ingen situation är den andre lik och därför fungerar både blanketter och exempel dåligt.

Genom aktieägaravtalet kan man fylla ut och komplettera bestämmelser i aktiebolagslagen (ABL) och/eller bolagsordningen. Juridok är en interaktiv tjänst som enkelt låter dig skapa ett skräddarsytt aktieägaravtal. Svara på frågorna, med vägledning av tjänsten, och ladda hem ditt dokument – svårare än så är det inte. Tjänsten ställer samma frågor som vi skulle ha ställt vid ett personligt möte och beroende på dina svar ställer tjänsten följdfrågor och nya relevanta frågor. Baserat på dina svar skapas ett aktieägaravtal som tillgodoser just dina behov. Det kommer vara lika bra, om inte bättre än ett dokument som du köpt från en jurist efter personlig rådgivning. Men med Juridok kostar det en bråkdel i jämförelse.

Skriv online med Juridok

Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett aktieägaravtal. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som tillgodoser dina behov.

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument