Välj en sida
i

Aktieägarlån

  • }5-15 min att besvara frågorna
  • hDokumentet är 2 sidor
  • Nöjd kund-garanti
  • Ladda ned i word/pdf
  • Ingen inloggning krävs
  • 299 SEK

Dags att lämna aktieägarlån?

Aktieägarlån används i regel för att stärka bolagets likviditet. För ägare av fåmansbolag kan aktieägarlånet också vara skattemässigt fördelaktigt. Detta eftersom ränteinkomster beskattas lägre än uttag av lön och vinstutdelningar (så länge räntan är marknadsmässig).

Aktieägarlån brukar upprättas i form av ett enkelt skuldebrev. Skuldebrevet dokumenterar att aktieägarlånet har lämnats och vilka villkor som ska gälla för aktieägarlånet. Vårt skuldebrev för aktieägarlån behöver bara undertecknas av det låntagande företaget och kan sparas i fysisk eller elektronisk form (ex. PDF).

Att skriva aktieägarlånet med hjälp av Juridok är mycket bättre än en mall.

Det går att hitta mallar för aktieägarlån på nätet. Att köpa en mall kan vara ett billigt alternativ till att anlita en advokat eller jurist. En mall kan fungera acceptabelt om man vet precis vad man ska skriva i aktieägarlånet. Det svåra med mallar är dock att man behöver fylla i dem korrekt och det är inte så lätt alla gånger. Med en mall är det också svårt att veta om man verkligen har tänkt på allt som är viktigt för aktieägarlånet. 

I vår tjänst svarar du bara på de frågor som ställs – det tar ett par minuter. Därefter skapas skuldebrevet för aktieägarlånet åt dig omedelbart. Det är väldigt enkelt och och mycket prisvärt! Behöver du prata med någon jurist eller med supporten så är det bara att kontakta oss

Pengar

Vad är ett skuldebrev?

Den juridiska definitionen av ett skuldebrev är en ”ensidig, till det yttre fristående och skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp”.  På vanlig svenska betyder det att ett skuldebrev dokumenterar ett löfte att återbetala ett lån och villkoren för lånet. Lånet (skulden) ska vara i form av pengar, och skuldebrevet utgör beviset på att lånet lämnats och att skulden existerar. Eftersom skuldebrevet är ett löfte att betala tillbaka pengar, är det den som ska betala tillbaka lånet (låntagaren) som formellt utfärdar och undertecknar skuldebrevet. Normalt sett behövs alltså inte långivarens underskrift på skuldebrevet. 

Vad ska man skriva i ett skuldebrev för aktieägarlån?

Genom Juridoks skuldebrev för aktieägarlån dokumenterar du lånet och villkoren för det. Exempelvis framgår när lånet utbetalades, om ränta ska utgå och i så fall med vilken räntesats, och när lånet förfaller till betalning.

Så, nu kan du det mest relevanta och vi kan utforma aktieägarlånet. Vi kommer också vägleda dig när du svarar på frågorna.