Välj en sida

Våra artiklar

Håll dig uppdaterad

I våra artiklar redogör vi för nyheter inom juridiken. Vi fokuserar på sådant som är relevant för de juridiska dokument som finns på den här siten. Här har vi också samlat svar på många av de frågor vi fått.

Sök bland artiklar & dokument

Nya LAS

Nya LAS

Från och med 1 oktober 2022 gäller nya LAS och med det sker större förändringar i anställningsskyddslagen. Här går vi igenom förändringarna.

läs mer
Aktieägaravtal och bolagsordning

Aktieägaravtal och bolagsordning

Hur skiljer sig ett aktieägaravtal och en bolagsordning – finns det likheter? Dessa frågor ska vi kort beröra i den här artikeln. Det är vanligt med aktieägaravtal Det är vanligt med aktieägaravtal. Vi har i en tidigare artikel gått igenom varför aktieägaravtal är en...

läs mer
Framtidsfullmakt företag

Framtidsfullmakt företag

Om den som utfärdar en framtidsfullmakt har ett företag kan det vara rimligt att den som får fullmakt också får rätt att hantera frågor avseende företaget. Möjligheten för fullmaktshavaren att hantera sådana frågor beror dock på den företagsform i vilken företaget...

läs mer