Välj en sida

Håll dig uppdaterad

Våra artiklar

I våra artiklar redogör vi för nyheter inom juridiken. Vi fokuserar på sådant som är relevant för de juridiska dokument som finns på den här siten. Här har vi också samlat svar på många av de frågor vi fått.

Sök bland våra artiklar

Bläddra bland kategorier

Uppsägning personliga skäl

Uppsägning personliga skäl

Den här artikeln ingår i vår serie om uppsägning av arbetstagare på grund av arbetsbrist, personliga skäl eller avsked. Notera att artikelserien avser tillsvidareanställningar. Att tänka på vid uppsägning av personliga skäl Om du överväger att säga upp en arbetstagare...

läs mer
Att avskeda en anställd

Att avskeda en anställd

Den här artikeln ingår i vår serie om uppsägning av arbetstagare på grund av arbetsbrist, personliga skäl eller avsked. Notera att artikelserien avser tillsvidareanställningar. Vad innebär det att avskeda en anställd? Att avskeda en anställd är den mest ingripande...

läs mer
Bolagsavtal

Bolagsavtal

Bolagsavtal – kärt barn har många namn Om man ska driva ett bolag med en eller flera andra ägare så är det viktigt att man ingår ett bolagsavtal. Avtalet syftar till att sätta ramarna för den verksamhet som man ska bedriva i bolaget. Det är ett avtal där man tydligt...

läs mer
Varför aktieägaravtal?

Varför aktieägaravtal?

Därför aktieägaravtal! Det är många som undrar om man behöver ett aktieägaravtal? Det korta svaret är ja, det är starkt rekommenderat. Nedan följer några huvuddrag i aktieägaravtalets fördelar. Avtalsfrihet  Det råder en omfattande avtalsfrihet i ett...

läs mer
Tag Along och Drag Along

Tag Along och Drag Along

Vad innebär Tag Along och Drag Along? "Tag Along" och "Drag Along" är avtalsklausuler som man använder i aktieägaravtal. Med undantag för vissa regler om tvångsinlösen finns inga lagstadgade rättigheter eller skyldigheter för en aktieägare att sälja eller köpa aktier....

läs mer