Välj en sida
Underskrift digitalt

Underskrift digitalt

Det flesta juridiska dokument och avtal skrivs under och det blir alltmer vanligt att underskrift sker digitalt med hjälp av elektronisk identifiering och elektronisk underskrift. Den vanliga underskriften ”den egenhändiga signaturen” blir mer och mer sällsynt. Många...
Underskrift digitalt

Nya LAS

Från och med 1 oktober 2022 kommer större förändringar börja gälla i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) – då gäller nya LAS. Syftet med nya LAS är att anpassa den befintliga anställningsskyddslagen till den moderna arbetsmarknadens behov av flexibilitet,...
Underskrift digitalt

Aktieägaravtal och bolagsordning

Hur skiljer sig ett aktieägaravtal och en bolagsordning – finns det likheter? Dessa frågor ska vi kort beröra i den här artikeln. Det är vanligt med aktieägaravtal Det är vanligt med aktieägaravtal. Vi har i en tidigare artikel gått igenom varför aktieägaravtal är en...
Underskrift digitalt

Framtidsfullmakt företag

Om den som utfärdar en framtidsfullmakt har ett företag kan det vara rimligt att den som får fullmakt också får rätt att hantera frågor avseende företaget. Möjligheten för fullmaktshavaren att hantera sådana frågor beror dock på den företagsform i vilken företaget...