Välj en sida
Uppsägning personliga skäl

Bolagsavtal

Bolagsavtal – kärt barn har många namn Om man ska driva ett bolag med en eller flera andra ägare så är det viktigt att man ingår ett bolagsavtal. Avtalet syftar till att sätta ramarna för den verksamhet som man ska bedriva i bolaget. Det är ett avtal där man tydligt...
Uppsägning personliga skäl

Varför aktieägaravtal?

Därför aktieägaravtal! Det är många som undrar om man behöver ett aktieägaravtal? Det korta svaret är ja, det är starkt rekommenderat. Nedan följer några huvuddrag i aktieägaravtalets fördelar. Avtalsfrihet  Det råder en omfattande avtalsfrihet i ett...
Uppsägning personliga skäl

Tag Along och Drag Along

Vad innebär Tag Along och Drag Along? ”Tag Along” och ”Drag Along” är avtalsklausuler som man använder i aktieägaravtal. Med undantag för vissa regler om tvångsinlösen finns inga lagstadgade rättigheter eller skyldigheter för en aktieägare att...