i

Avräkningsnota

  • }5-8 min att besvara frågorna
  • hDokumentet är 2 sidor
  • Ladda ned i word/pdf
  • 599 SEK
  • Nöjd kund-garanti

    Vi vill bara ha nöjda kunder
    Du kan därför fritt göra ändringar i ditt dokument, antingen själv eller med vår hjälp. Om dokumentet ändå inte blev som du förväntat dig så erbjuder Juridok dessutom öppet köp under 14 dagar från köpet. Kontakta oss och beskriv vad som blev fel så hjälper vi dig så fort vi kan.

Avräkningsnota; ett enkelt avtal för att köpa eller sälja aktier

En avräkningsnota är ett enkelt avtal man skriver när man ska köpa eller sälja aktier. I handlingen dokumenteras de allra viktigaste villkoren avseende aktierna och överlåtelsen. Tanken är som oftast att dokumentet och överlåtelsen ska vara så enkelt och ske så smidigt som möjligt.

Innehåller en avräkningsnota några garantier kring aktierna?

Det främsta syftet med garantier i en avräkningsnota är faktiskt att begränsa säljarens ansvar. Säljaren har nämligen inte något ansvar saker som inte omfattas av de garantier som lämnas. Köparen kan alltså inte göra gällande några påföljder mot säljaren förutom vad gäller eventuella krav som är baserade på brister i garantierna.

När man säljer aktier genom en enkel avräkningsnota brukar det exempelvis bara lämnas ett begränsat antal garantier. När avräkningsnotan används känner köparen, som oftast, väl till aktierna, säljaren, bolaget och dess verksamhet. I annat fall används normalt ett aktieöverlåtelseavtal där säljaren ombeds lämna ett omfattande antal garantier avseende aktierna och bolagets verksamhet.

I Juridoks avräkningsnota är utgångspunkten att endast ett par garantier lämnas av säljaren men du får själv välja om du vill inkludera flera garantier.

Vad menas med tillträdesdag?

Tillträdesdagen är den dag då köpeskillingen för aktierna ska betalas och äganderätten till aktierna ska övergå från säljaren till köparen. På tillträdesdagen ska köparen också föras in som ägare till aktierna i bolagets aktiebok.

Måste det finnas aktiebrev?

Det finns inget krav att aktier ska ha utfärdats avseende aktier. Av ett aktiebrev framgår det vem som äger en eller flera aktier. Om aktiebrev har utfärdats avseende aktier som ska överlåtas måste aktiebreven överlämnas till köparen. Då skriver man på aktiebrevet att en överlåtelse har skett till köparen och skriver under med din namnteckning.

Avräkningsnota

Så nu skriver vi din avräkningsnota…

Så, nu kan du det mest relevanta och vi kan utforma avräkningsnotan. I vår tjänst svarar du bara på de frågor som ställs – det tar ett par minuter. Vi kommer också vägleda dig när du svarar på frågorna. Därefter skapas avräkningsnotan direkt. Det är väldigt enkelt och och mycket prisvärt! Behöver du prata med någon jurist eller med supporten så är det bara att kontakta oss