Välj en sida
i

bodelningsavtal

Bodelningsavtal gifta
399 SEK
Bodelningsavtal sambor
399 SEK

Vad är ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal används för att fördela egendom mellan makar eller sambos i samband med en bodelning. Juridok har två typer av bodelningsavtal – ett för gifta och ett för sambor. Dessa används för att redovisa vem som äger vad efter bodelningen och utgör ett bevis på att bodelning har skett. Bodelningsavtalet innebär ett avslut på makarnas eller sambornas ekonomiska mellanhavanden.

Måste man skriva ett bodelningsavtal?

Ja, det ni ska självklart skriva både vid bodelning mellan makar eller sambor. Det styrs av äktenskapsbalken för makar och av sambolagen för sambor.

Hur skriver man ett bodelningsavtal?

i Det är smidigt att skriva ett bodelningsavtal med hjälp av Juridok. Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt bodelningsavtal som är skräddarsytt för er situation. Verkar det krångligt? Trodde inte det.