Välj en sida
i

Bolagshandlingar

dokument
Aktiebok
0 SEK
Beslut om efterutdelning
399 SEK
Bolagsordning
0 SEK
Årsstämmoprotokoll (aktiebolag)
0 SEK
Årsstämmoprotokoll (ek.förening)
299 SEK
Styrelseprotokoll (konst.)
299 SEK

Våra bolagshandlingar

i Det är smidigt att skriva bolagshandlingar med hjälp av Juridok. Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart korrekta handlingar som är skräddarsydda för företaget.

Årsstämmoprotokoll

En årsstämma, även kallad den ordinarie bolagsstämman, innebär att aktieägarna samlas för att fatta beslut i vissa frågor beträffande det räkenskapsår som har varit och den tid som följer fram till nästa årsstämma. Årsstämma håller man bland annat för att fastställa resultat- och balansräkningen i årsredovisningen, men även en rad andra frågor behandlas där. Årsstämman är obligatorisk och ska hållas inom inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Det gäller alla aktiebolag, oavsett storlek, verksamhet eller hur länge det existerat.

Med Juridok kan du snabbt och enkelt skapa ett årsstämmoprotokoll. Protokollet syftar alltså till att dokumentera besluten som fattades av aktieägarna. Vissa beslut behöver dessutom registreras hos Bolagsverket (t.ex. styrelseändringar) och då behöver man bifoga en kopia av protokollet till registreringsansökan.

Styrelseprotokoll från konstituerande styrelsesammanträde

Ett aktiebolags ledning består av styrelsen och den verkställande direktören (om bolaget har en vd). Bolagsstämman utser styrelseledamöterna i aktiebolaget. Ofta sker valet på den ordinarie bolagsstämman (även kallat årsstämman) men styrelseledamöterna kan naturligtvis också utses vid en extra bolagsstämma (alltså en stämma som sker under löpande räkenskapsår). Efter att bolagsstämman har valt nya styrelseledamöter, eller styrelsen blivit omvald, är det vanligt att styrelsen ”konstituerar sig”. Det sker på ett konstituerande styrelsemöte i aktiebolaget, vilket alltså är ett första styrelsesammanträde efter bolagsstämmans val av ledamöter.

Med Juridok kan du snabbt och enkelt skapa ett styrelseprotokoll från det konstituerande sammanträdet.