Välj en sida

Artiklar i din valda kategori

Kategori: Aktieägaravtal

Sök bland artiklar & dokument

Aktieägaravtal och bolagsordning

Aktieägaravtal och bolagsordning

Hur skiljer sig ett aktieägaravtal och en bolagsordning – finns det likheter? Dessa frågor ska vi kort beröra i den här artikeln. Det är vanligt med aktieägaravtal Det är vanligt med aktieägaravtal. Vi har i en tidigare artikel gått igenom varför aktieägaravtal är en...

läs mer
Bolagsavtal

Bolagsavtal

Bolagsavtal – kärt barn har många namn Om man ska driva ett bolag med en eller flera andra ägare så är det viktigt att man ingår ett bolagsavtal. Avtalet syftar till att sätta ramarna för den verksamhet som man ska bedriva i bolaget. Det är ett avtal där man tydligt...

läs mer
Tag Along och Drag Along

Tag Along och Drag Along

Vad innebär Tag Along och Drag Along? "Tag Along" och "Drag Along" är avtalsklausuler som man använder i aktieägaravtal. Med undantag för vissa regler om tvångsinlösen finns inga lagstadgade rättigheter eller skyldigheter för en aktieägare att sälja eller köpa aktier....

läs mer
Varför aktieägaravtal?

Varför aktieägaravtal?

Därför aktieägaravtal! Det är många som undrar om man behöver ett aktieägaravtal? Det korta svaret är ja, det är starkt rekommenderat. Nedan följer några huvuddrag i aktieägaravtalets fördelar. Avtalsfrihet  Det råder en omfattande avtalsfrihet i ett...

läs mer