Välj en sida

Det här är Våra avtal & dokument

Här hittar du alla avtal och dokument som vi erbjuder, både för privatpersoner och företag. Du kan söka eller så letar du i listan (klicka på växlaren nedan så byter du vy mellan dokument för privatpersoner och företag). Välj det dokument du behöver och skapa med några klick! Enkelt, prisvärt & kvalitetssäkrat av jurister hos Juridok.se.

Avräkningsnota
En avräkningsnota är ett enkelt avtal om överlåtelse av aktier. I handlingen dokumenteras de allra viktigaste villkoren avseende aktierna och överlåtelsen.

LÄS MER

Bevakningsinlaga

Med modulen kan du skriva en bevakningsinlaga, dvs. ett dokument som du kan skicka till domstolen för att bevaka en fordran i en konkurs. I tjänsten skapar du enkelt en bevakningsinlaga som du kan använda för att bevaka en fordran under pågående bevakningsförfarande eller för att efterbevaka en fordran efter att bevakningstiden löpt ut.

LÄS MER

Bodelningsavtal - Gifta
När gifta ska separera används ett bodelningsavtal för att bestämma vem som ska ha vad vid separationen. Det ska skrivas och banker kräver det för att ge nya lån.

LÄS MER

Bodelningsavtal - Sambor
När sambos ska separera används ett bodelningsavtal för att bestämma vem som ska ha vad vid separationen. Banker kräver det för att lägga om och  ge nya lån.

LÄS MER

Borgen
Genom en borgensförbindelse kan en eller flera gå i god för någon annans förpliktelser. Det kan vara fråga om ett lån eller att fullgöra skyldigheter enligt ett avtal eller annan förbindelse.

LÄS MER

Bouppteckning

Här kan du enkelt skapa en bouppteckning, färdig att skicka in till Skatteverket för registrering. Tjänsten guidar och hjälper dig samtidigt att:

  1. utreda vem/vilka som ska ärva den som avlidit,
  2. korrekt anteckna tillgångar och skulder, samt
  3. ta fram relevanta kallelser till bouppteckningsförrättningen, om du vill det.

LÄS MER

Framtidsfullmakt
Genom en framtidsfullmakt ges någon rätt att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon är oförmögen att ta hand om de  ärenden som fullmakten avser.

LÄS MER

Fullmakt (privatperson)
Genom en fullmakt ges någon rätt att företräda fullmaktsgivaren för att exempelvis hämta ut paket, skriva på ett avtal eller köpa eller sälja egendom.

LÄS MER

Förlikningsavtal
Med modulen skapar du enkelt ett förlikningsavtal mellan två eller flera tvistande parter. Förlikningsavtalet dokumenterar parternas uppgörelse avseende en tvist.

LÄS MER

Generalfullmakt
Med en generalfullmakt kan du ge en eller flera andra personer en generell behörighet att företräda dig. De personer du utser kan därigenom få en behörighet att företräda dig i alla avseenden.

LÄS MER

Gåvobrev bostadsrätt / lös egendom
Genom ett gåvobrev kan man ge bort lös egendom, exempelvis ett fordon, pengar eller annat lösöre. Det kan användas för att ge bort  andelar av egendomen.

LÄS MER

Gåvobrev fastighet
Genom ett gåvobrev kan givaren ge bort fast egendom, dvs. mark, fastighet & tillbehör till en fastighet.  Det går också bra att använda gåvobrevet för att ge bort an andel av den fasta egendomen.

LÄS MER

Hyresavtal andrahandsuthyrning
Den här modulen kan användas när en bostadsrättshavare ska hyra ut sin bostadsrätt eller när en hyresgäst ska hyra ut sin hyresrätt och det är en vanlig bostadslägenhet som uthyrningen avser.

LÄS MER

Köpeavtal lös egendom
Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du ska sälja/köpa lös egendom av olika slag, exempelvis olika slags lösöre såsom möbler, utrustning eller liknande.

LÄS MER

Köpeavtal bil
Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en bil. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och köpeskilling.

LÄS MER

Köpeavtal båt
Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en båt. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och vanlig köpeskilling.

LÄS MER

Köpeavtal hund
Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en hund. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och vanlig köpeskilling.

LÄS MER

Köpeavtal motorcykel
Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du ska sälja/köpa motorcykel. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och vanlig köpeskilling.

LÄS MER

Samboavtal
Genom ett samboavtal kommer man överens om vad som gäller vid en bodelning. Samboavtalet brukar innebära att man kommer överens om att reglerna om bodelning helt eller delvis inte ska tillämpas.

LÄS MER

SAMÄGANDERÄTTSAVTAL
Genom ett samäganderättsavtal bestämmer ni vilka rättigheter och skyldigheter ni ska ha i förhållande till varandra och den egendom ni äger tillsammans. Samäganderättsavtalet kan till exempel bestämma om och hur ni ska få överlåta era andelar, hur ni ska få nyttja egendomen och hur egendomen ska förvaltas.

LÄS MER

SKULDEBREV
Genom ett skuldebrev dokumenterar man ett åtagande om återbetalning av ett lån.

LÄS MER

SKULDEBREV VID OLIKA KONTANTINSATSER
Detta skuldebrev kompletterar samboavtal/äktenskapsförord och används när bostaden ägs 50/50 men parterna har betalat olika kontantinsatser. Handlingen tillser att den som betalat mer får tillbaka sin större andel.

LÄS MER

Uppsägning av avtal
Med uppsägningshandlingen kan företaget säga upp ett avtal att upphöra per ett visst datum. Ta fram det avtal du vill säga upp så ska vi vägleda dig.

LÄS MER

Uppsägning av hyresavtal (lokal/bostad)
Med uppsägningshandlingen kan företaget säga upp ett hyresavtal för avflyttning per ett visst datum. Ta fram det hyresavtal du vill säga upp så ska vi vägleda dig.

LÄS MER

testamente
Genom ett testamente kan du fördela dina tillgångar på annat sätt än vad som följer av lagen. Däri kan du även ange villkor avseende tillgångarna, t.ex om viss egendom ska vara enskild egendom.

LÄS MER

Testamente (inbördes)
Ett inbördes testamente används oftast när makar eller sambor vill ärva varandra. Det är särskilt viktigt mellan sambor eftersom de annars inte ärver varandra.

LÄS MER

Transportfullmakt
Med den här dokumentmodulen kan du skapa en transportfullmakt. I den kan en eller flera befintliga fullmaktshavare delegera vidare till någon eller några andra att utföra uppdraget enligt den ursprungliga fullmakten. Därmed ”transporteras” uppdraget.

LÄS MER

Äktenskapsförord
Genom äktenskapsförord kan man bestämma att egendom ska vara makes eller makas enskilda egendom. Det är alltså ett avtal mellan makarna som påverkar resultatet av en framtida bodelning.

LÄS MER

Återkalla fullmakt
En fullmakt återkallas på samma sätt som den en gång meddelades. När korrekt återkallelse har skett fullmakten inte användas för att binda fullmaktsgivaren. Vi hjälper dig återkalla en fullmakt genom att identifiera de åtgärder du behöver vidta och formulera återkallelsen.

LÄS MER

Överlåta ett avtal (partsbyte)

Med tjänsten skapar du en handling som reglerar en överlåtelse av ett avtal. Genom överlåtelsen byts en part i avtalet ut mot en ny part - resultatet blir ett "partsbyte”.

LÄS MER