Välj en sida

Att välja en fullmaktshavare

Skriven av: Jens Holmberg | Jurist

Sök bland artiklar & dokument

Vad ska man tänka på när man ska välja fullmaktshavare?

Om man upprättar en framtidsfullmakt så får man själv bestämma vem man ska välja som fullmaktshavare. Man bestämmer alltså själv vem som ska ha rätt att vidta åtgärder i ens namn. Vem man väljer ska framgå av framtidsfullmakten och den som man valt får sedan vidta de åtgärder som täcks av fullmaktens omfattning. Eftersom fullmaktshavarens åtgärder blir bindande för fullmaktsgivaren så är det väldigt viktigt att man som fullmaktsgivare väljer en person man litar på. Notera att man faktiskt kan utse fler än en person som fullmaktshavare (läs mer).

Man måste också tänka till om vilka uppgifter som fullmaktshavaren ska få lov att sköta om i ens namn. Det måste finnas ett förtroende för den personen och att han/hon kommer att handla i ens bästa intresse. Men minst lika viktigt är det att fullmaktshavaren är lämplig och har rätt kompetens för de ärenden och angelägenheter som kan bli aktuella. Det kanske finns mycket speciella frågor som ska hanteras av fullmaktshavaren – saker som en vanlig person inte klarar av. Då är det viktigt att fullmaktsgivaren väljer någon som har den rätta kompetensen. Är det däremot fråga om att normal hantering av ekonomi och att ta hand om fullmaktsgivarens personliga angelägenheter kanske det fungerar bra med någon som står fullmaktsgivaren nära. Det vanliga är ju faktiskt att en make, sambo eller barn är fullmaktshavare.

Välj alltid någon du litar fullt och helt på!

Men det viktigaste av allt är att man har förtroende för den som man väljer till fullmaktshavare. Det här är extra viktigt när det gäller framtidsfullmakter eftersom man inte vet när framtidsfullmakten kommer tas i bruk. Det är ju först i framtiden som den kanske kommer behöva användas – vid en tidpunkt när man är oförmögen att fatta egna beslut. Det innebär också att man som fullmaktsgivare kommer svårt att återkalla en framtidsfullmakt när den väl har tagits i bruk. För vid ett sådant tillfälle så anses man ju inte själv kunna besluta om relevanta saker. Då är det inte säkert att ens återkallelse av framtidsfullmakten blir giltig (har man återfått sin beslutsförmåga kan man naturligtvis återkalla framtidsfullmakten).

Men vill man försäkra sig om att det ska finns möjlighet att återkalla fullmakten när den väl har tagits i bruk så bör man först och främst utse en särskild granskare och dessutom ge honom/henne behörighet att återkalla fullmakten. Läs mer om den särskilda granskarens uppgifter i vår artikel – varför ska man utse en särskild granskare?

Framtidsfullmakten innebär ett uppdrag för fullmaktshavaren och en hel del ansvar (läs mer). Det är därför också förnuftigt att ta en diskussion om uppdraget med den person som man vill välja till fullmaktshavare. Vad känner han/hon sig bekväm med? Det finns ju inget tvång att acceptera uppdraget så det kan vara bra att komma överens om detta på förhand. Annars riskerar man ju att fullmaktshavaren tackar nej när man behöver honom/henne som bäst.

utse fullmaktshavare

Vem kan man välja som fullmaktshavare?

Endast vanliga fysiska personer (individer som du och jag) kan vara fullmaktshavare, företag/föreningar etcetera kan inte det. Fullmaktshavaren måste vara beslutsförmögen och när fullmakten tas i bruk måste han/hon vara myndig och får inte vara försatt i konkurs eller stå under förvaltarskap. I annat fall kan han/hon inte utföra uppdraget. Tänk också på att fullmaktshavaren inte får bevittna framtidsfullmakten.

Skriv online med Juridok

Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart din framtidsfullmakt – juridiskt korrekt och skräddarsydd för din situation.