Välj en sida

Framtidsfullmakt – flera fullmaktshavare

Skriven av: Jens Holmberg | Jurist

Sök bland artiklar & dokument

Kan man i en framtidsfullmakt utse flera fullmaktshavare?

Ja självklart kan man ha flera fullmaktshavare i sin framtidsfullmakt. Det är till och med vanligt att man som fullmaktsgivare anger en turordning för fullmaktshavarna. Då specificerar man vem som i första, andra och tredje hand ska vara fullmaktshavare. Det kan ju som hända att en utsedd fullmaktshavare inte kan/vill acceptera ett uppdrag som fullmaktshavare eller vägrar att fullfölja ett påbörjat uppdrag. Han/hon kanske själv är sjuk eller avliden när fullmakten ska tas i bruk. Då är det bra om någon annan ”träder in” och därför rekommenderar vi att man utser fler än en fullmaktshavare. Detta kallas ett successivt förordnande.

Även om man inte har ett succesivt förordnande så är det vanlig att fullmaktsgivaren bestämmer att uppdraget som fullmaktshavare ska utövas av flera personer samtidigt. Till exempel kanske fullmaktsgivaren vill att barnen ska vara fullmaktshavare. De utsedda personerna kan då få i uppdrag att agera självständigt eller gemensamt. De får då behörighet att vidta åtgärder i fullmaktsgivarens namn var för sig (självständigt) eller så måste de vidta åtgärderna i förening (gemensamt). I det fallet så har fullmaktshavarna normalt ett uppdrag som är lika omfattande, dvs. deras uppdrag är likadant. Men man kan också tänka sig att fullmaktsgivaren vill ge en person i uppdrag att sköta om en viss typ av frågor medans en annan person ska få i uppdrag sköta om andra typer av frågor. Det här är mer komplicerat eftersom man då måste vara mycket tydlig med vem som får göra vad.

Flera fullmaktshavare

Kan man avböja ett uppdrag som fullmaktshavare?

Ja. Det finns inget tvång att acceptera ett uppdrag som fullmaktshavare. Fullmaktshavaren kan också neka att fullfölja ett påbörjat uppdrag. Därför kan det vara bra att som fullmaktsgivare utse fler än en fullmaktshavare och ange en turordning för när de träder in, om det skulle bli aktuellt.

Kan en fullmaktshavare besluta att någon annan ska utöva uppdraget som fullmaktshavare?

Som med all juridik så ”beror det på”. En fullmaktsgivare har möjlighet att formulera fullmakten på så sätt att en viss utpekad person ”eller någon han/hon sätter i sitt ställe” får uppdraget att vara fullmaktshavare. Det är relativt vanligt att framtidsfullmakter formuleras på det här sättet och det finns inga egentliga begränsningar. Om fullmakten har formulerats på det sättet så har därför fullmaktshavaren rätt att föra vidare fullmakten på någon annan. Lämpligen sker det skriftligen genom en så kallad transportfullmakt. Om fullmakten inte har formulerats på det sättet får fullmaktshavaren bara föra vidare fullmakten i två situationer.

Den ena situationen är att fullmaktshavaren har fått tillfälligt förhinder. Fullmaktshavaren har då rätt att tillfälligt föra vidare fullmakten på någon annan i en fråga som avser ”fullmaktsgivarens dagliga livsföring”. Det är i princip mycket vanliga ärenden och åtgärder som att köpa mat eller laga värmepumpen etcetera. Den andra situationen är att fullmaktshavaren behöver hjälp med en särskild fråga där han själv inte har kompetens trots att uppdraget omfattar frågan.

Skriv online med Juridok

Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart din framtidsfullmakt – juridiskt korrekt och skräddarsydd för din situation.