Välj en sida
i

Gåvobrev Lös egendom / Bostadsrätt

Skriv själv online

På 5-15 min skriver du själv online ett juridisk korrekt gåvobrev genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1-2 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett gåvobrev till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet gåvobrev lös egendom / bostadsrätt har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Gåvobrev för pengar, delar av en bostadsrätt eller något annat värdefullt

Ska du ge bort något av det ovan nämnda så ska du dokumentera det i ett gåvobrev. Det är en trygghet för dig och den du ger gåvan till.

Du kan inte använda det här gåvobrevet för att ge bort fast egendom. Du kan alltså inte använda det för att ge bort mark/jord,  en fastighet eller tillbehör till en fastighet, då får du använda vårt gåvobrev för fast egendom.  Detta gåvobrev kan du bara använda för lös egendom. Lös egendom är allt som inte utgör fast egendom. Det innebär att du kan använda det här gåvobrevet för att ge bort pengar och många typer av tillgångar. Till lös egendom räknas exempelvis:

  1. en bostadsrätt eller del av en bostadsrätt,
  2. pengar,
  3. en tavla,
  4. saker / lösöre,
  5. aktier och andra värdepapper.
Pengar

Ett gåvobrev är en trygghet för den som ska få gåvan.

Man kan exempelvis skriva in villkor (se nedan) som skyddar mottagaren från att senare behöva lämna ifrån sig gåvan eller dess värde. Skriver man ett gåvobrev är det också en trygghet för mottagaren att han/hon verkligen kommer att få den egendom som utlovas i gåvobrevet. Gåvobrevet är nämligen bindande för givaren som måste fullborda gåvan. Skriver man däremot inget gåvobrev får gåvan verkan först när den fullbordas, dvs. då den överlämnas. Utan ett gåvobrev är alltså ett löfte om att ge bort pengar eller annan lös egendom normalt inte bindande.

 Formkrav som måste vara uppfyllda

För att ge bort pengar eller annan lös egendom finns få formkrav. Du bör dock tänka på att det är viktigt att i gåvobrevet ange korrekta uppgifter om givaren, mottagaren och det som ska ges bort. Gåvobrevet ska skrivas på av både givaren och mottagaren. En gåva mellan makar blir gällande mot givarens borgenärer när den har registrerats av Skatteverket,  det följer av Äktenskapsbalken. För att registrera gåvobrevet så ska det signeras av makarna och skickas in i original. Någon motsvarande reglering finns inte för sambor.

För att ge bort en bostadsrätt finns det dock vissa formkrav, dessa följer av bostadsrättslagen. Tänk dock på att bostadsrättsföreningen  ska underrättas om det förändrade ägandet. Normalt ska gåvomottagaren ansöka om medlemskap i föreningen och om det vägras så blir gåvan ogiltig. Juridok kommer självklart se till att ditt gåvobrev är uppfyller lagens formkrav.

Tänk på att du har möjlighet att skriva in villkor avseende gåvan i gåvobrevet, det är väldigt vanligt att man gör det. Exempelvis kan man vilja ange att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv (dvs. att gåvans värde inte ska räknas av från framtida arv) Man kan också skriva in att gåvan ska vara enskild egendom och därför inte ska delas vid en framtida bodelning. Men det finns många andra villkor som kan vara relevanta.

Så, nu kan du det mest relevanta och vi kan utforma ditt gåvobrev. Vi kommer också vägleda dig när du svarar på frågorna.