Välj en sida
i

Gåvobrev

dokument
fast egendom
399 SEK
dokument
Lös egendom/bostadsrätt
399 SEK

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev används för att dokumentera en gåva från en givare till en mottagare. Det anger vilken egendom som utgör gåvan och om gåvan ska omfattas av några villkor. Funderar du kanske på att ge bort en större summa pengar eller annan egendom, kanske till och med en fastighet? Då ska du använda vår tjänst. Juridok har två olika gåvobrev – ett generellt som används för lös egendom (och bostadsrätt) och ett lite mer specifikt som bara används för fast egendom.  

Måste man skriva ett gåvobrev?

Det är alltid bra att dokumentera en gåva för att kunna visa att, när och hur den har skett. Det är särskilt viktigt om gåvan man ger bort ska vara förenad med villkor. För gåvor som avser fastighet eller bostadsrätt är det till och med ett krav på skriftligt gåvobrev. Detta styrs av jordabalken och bostadsrättslagen.

En gåva mellan makar ska registreras hos Skatteverket och även om gåvan avser annat än fastigheter och bostadsrätter underlättar det om gåvan dokumenterats i ett gåvobrev. 

Vilka villkor är vanliga för gåvor?

En gåva kan förenas med olika villkor. Exempelvis att gåvan ska utgöra enskild egendom för mottagaren. På så vis säkerställs att mottagaren inte går miste om egendomen vid en bodelning (mer om detta finns att läsa under äktenskapsförord och samboavtal). Gåvan kan också vara villkorad av att mottagaren inte får överlåta, belåna eller pantförskriva gåvan utan givarens samtycke. Om gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv för mottagaren ska det också anges i gåvobrevet. Vi kommer ställa frågor om detta om du beslutar dig för att använda vår tjänst.

Hur skriver man ett gåvobrev?

i Det är smidigt att skriva med hjälp av Juridok. Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt gåvobrev som är skräddarsytt för din situation. Verkar det krångligt? Trodde inte det.