Välj en sida

Hör av dig

Kontakta oss

Vi vill gärna komma i kontakt med dig.
Skicka ett mail eller ta kontakt med oss genom att skicka ett meddelande med hjälp av formuläret nedan

Kontakta oss via juridok

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Följ oss på LinkedIn

w

MAILA OSS

Vi svarar oftast på e-post inom 24 timmar.

info@juridok.se

Frågor och svar

Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna vi brukar få.

Vad kostar ett avtal / dokument?

Vi erbjuder fasta priser på samtliga avtal / dokument som du kan skriva på juridok.se. Du hittar priset under länken till det avtal / dokument som du vill skriva.

Om du önskar personlig juridisk rådgivning så bestäms priset i överenskommelse med den jurist som hanterar ditt ärende.  Beroende på vad du önskar kan du erbjudas antingen ett rörligt eller ett fast pris.

Vad är skillnaden mellan enkla och löpande skuldebrev?
Enkla skuldebrev utfärdas av låntagaren till en viss utpekad person/långivare. De enkla skuldebreven är vanliga vid lån mellan privatpersoner.

Ett enkelt skuldebrev är inget värdepapper som måste visas upp i original för att få betalt. Enkla skuldebrev kan i regel överlåtas, men då måste låntagaren meddelas om överlåtelsen för att överlåtelsen ska fullbordas. Viktigt är också att en förvärvare av ett enkelt skuldebrev inte får bättre rätt mot låntagaren än vad överlåtaren hade, vilket är en fundamental skillnad mot löpande skuldebrev.

Löpande skuldebrev är avsedda för omsättning och är därför lättare att överlåta. De löpande skuldebreven indelas i innehavarskuldebrev som utfärdas av låntagaren till varje person som innehar skuldebrevet, respektive orderskuldebrev som utfärdas av låntagaren till en viss person/långivare eller order, dvs. den som senare förvärvar skuldebrevet.

Löpande skuldebrev utgör alltså ett värdepapper som “bär” på rätten till betalning från låntagaren på de villkor som framgår av skuldebrevet. Med ett innehavarskuldebrev räcker det att visa upp skuldebrevet i original för låntagaren för att få betalt. Orderskuldebreven innebär att innehavaren också måste kunna visa en fullständig kedja av överlåtelser från den första innehavaren av skuldebrevet till sitt eget förvärv.

När ska man skriva en framtidsfullmakt?
Framtidsfullmakten kan skrivas närsomhelst. Den börjar dock gälla först när fullmaktsgivaren blir beslutsoförmögen. Att vara beslutsoförmögen betyder att man inte längre kan förstå relevant information, överväga alternativen och fatta beslut baserat på dessa alternativ. Det kan bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande. Tillståndet ska vara bestående inte bara tillfälligt. Det är normalt fullmaktshavaren som gör bedömningen när framtidsfullmakten ska träda ikraft. Men fullmaktsgivaren kan bestämma i framtidsfullmakten att bedömningen ska ske av en domstol.
Kan jag skriva under mitt dokument digitalt?

De flesta dokument kan signeras digitalt men inte alla på grund av särskilda formkrav enligt lag. Exempelvis kan du inte signera testamenten eller avtal om fastighetsöverlåtelse (exempelvis i form av gåvobrev) digitalt. Kontakta oss för mer information om du är osäker.

Varför ska jag använda Juridok?

Om man behöver ta fram ett juridskt dokument eller ett avtal kan man gå tillväga på många sätt. Antingen går man till en advokat eller jurist och får personlig rådgivning, det är bra att göra om det behövs många specialanpassningar. Så kan exempelvis vara fallet om det föreligger ovanliga omständigheter som rådgivaren ska ta hänsyn till. Det kostar dock lite mer. Ett annat alternativ är att ladda hem eller köpa en mall, blankett eller annan förlaga och fylla i den. Det är billigt och fungerar ibland, men det är ofta svårt att veta och känna sig trygg i att man fyllt i mallen korrekt. Det leder till en känsla av otrygghet. Juridok är ett bättre alternativ.

Med vägledning av vår tjänst besvarar ni ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt dokument eller avtal som är skräddarsytt för din situation. Det är också mycket prisvärt! Är det bra eller bra? 

Behöver du prata med någon jurist eller med supporten så tar du bara kontakt med oss.

Vad ingår i en bodelning?
Vid en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, det vill säga egendom som inte är makarnas enskilda egendom genom testamente, gåva eller äktenskapsförord. Makarna kan dock komma överens om att även enskild egendom ska ingå i bodelningen. Detta gäller dock endast under förutsättning att egendomen är enskild till följd av äktenskapsförord. Sådan egendom som är enskild till följd av föreskrift vid gåva eller i testamente kan således inte dras in i bodelningen.
När ska man ingå ett äktenskapsförord?
Ett äktenskapsförord kan skrivas när som helst inför eller under ett äktenskap. Det går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som ni gjort till enskild ska bli giftorättsgods igen.