Välj en sida
i

Köpeavtal Båt

Skriv själv online

På 10-15 min skriver du själv online ett juridiskt korrekt köpeavtal avseende en båt genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 3-5 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett köpeavtal avseende en båt till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet köpeavtal båt har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Ska du köpa eller sälja en båt och vill vara säker på vad ni kommit överens om? Då ska du skriva ett köpeavtal.

l Detta köpeavtal används när du ska köpa eller sälja en båt. Köpeavtalet anger vilken båt som köpts, till vilket pris, när och hur betalning ska ske och om det är några övriga villkor som gäller för köpet.

De lagar och regler som gäller för köp mellan privatpersoner finns att läsa i köplagen. Den lagen är däremot inte tvingande så om parterna kommer överens om annat i sitt köpeavtal så gäller det istället (med undantag för oskäliga eller olagliga villkor som givetvis kan förklaras ogiltiga av en domstol).

När det gäller köp som privatpersoner gör av företag, oavsett om det sker i en butik, på nätet eller ute i det fria, så gäller istället konsumentköplagen. Konsumentköplagen finns för att skydda privatpersoner mot oskäliga köpevillkor och är därför tvingande till förmån för privatpersoner. Om det står något i köpeavtalet som avviker från konsumentköplagen och är till privatpersonens nackdel, är det alltså det som står i konsumentköplagen som gäller istället.

Vad bör ett köpeavtal för en båt innehålla?

Som alltid med juridiska dokument är det viktigt att köpeavtalet är tydligt. Köpeavtalet är ert bevis på att köpet ägt rum och på vilka villkor. Det finns däremot inga formkrav som behöver vara uppfyllda för att det ska vara giltigt. Förutom att det ska vara underskrivet av köpare och säljare då förstås.

Köpeavtalet ska ge information om båten och priset. Om det finns några särskilda löften eller villkor för köpet så ska dessa också framgå i köpeavtalet. Det kan exempelvis gälla båtens skick – är det osäkert kanske säljaren vill friskriva sig från ansvar som har med just skicket att göra. Det kan också gälla leveransen av båten. Ska den levereras av säljaren eller avhämtas av köparen vid en viss tid och plats? Ska köparen betala handpenning när ni ingår köpeavtalet och resten vid leverans/avhämtning eller ska säljaren komplettera med någonting i efterhand? Det är viktigt att alla era överenskommelser kommer med i köpeavtalet för att undvika missförstånd och tråkiga diskussioner.

Det är också viktigt med en korrekt beskrivning av båten. Skulle den inte motsvara beskrivningen kan det leda till att köparen får reklamera köpet. Det kan bli fråga om prisavdrag eller till och med att köpet ska återgå.

Köpeavtal båt

Vad menas med befintligt skick?

Det är vanligt att båtar köps i ”befintligt skick”. Om detta anges i köpeavtalet innebär det en sorts friskrivning för säljaren från ansvar för båtens skick. Som en upplysning till köparen om att båten kanske inte är felfri och därför behöver undersökas noga innan köpet genomförs. Köparen får alltså räkna med att båten har vissa förslitningsskador med hänsyn till normalt bruk och båtens ålder. Som regel kan då köparen bara begära ersättning om båten visar sig vara i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till priset, ålder och andra omständigheter hade kunnat räkna med, eller om säljaren lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit information om väsentliga fel och brister.

Tänk också på att det inte går att friskriva sig från ansvar hur som helst. En friskrivning ska vara klar och tydligt formulerad. Är den alltför otydlig och generell finns risk att den skulle förklaras ogiltig om den prövas av en domstol.

Vad bör man mer ha koll på vid båtköp?

 Först ska du naturligtvis kontrollera att säljaren äger båten. Be att få se säljarens id och kvitto eller köpeavtal från när han/hon köpte båten. Du bör också kontrollera fartygsregistret om säljaren står registrerad som ägare där. Fritidsbitar kan registreras men det är bara ett krav för skepp eller större båtar som är minst 15 meter långa och båtar som är minst 5 meter långa men används yrkesmässigt.

Kontrollera om båten behöver registreras i fartygsregistret, det gör du hos Transportstyrelsen. Är båten inte registrerad så ska den registreras. Är den registrerad, gör en anmälan om ägarbyte.

Tänk också på att kontrollera med Transportstyrelsen (fartygsregistret) att båten inte omfattas av ett så kallat äganderättsförbehåll. En båt som är såld på avbetalning (dvs. genom ett lån) brukar omfattas av ett sådant förbehåll. Det innebär att båten inte får säljas utan långivarens godkännande. Om man missar detta finns det en risk att man behöver betala av lånet för att hindra att båten återtas av långivaren.

Hur skriver man ett köpeavtal för båt?

i Det är smidigt att skriva ett köpeavtal med hjälp av Juridok när du ska köpa eller sälja en båt. Med vägledning av vår tjänst besvarar ni ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt köpeavtal som är skräddarsytt för er situation. Hur enkelt kan det bli? Busenkelt.