Välj en sida

Anställningsskydd

Vad innebär anställningsskydd

Anställningsskyddet innebär i grund och botten att en arbetsgivare måste ha saklig grund för att säga upp en anställd. I Sverige gäller lag (1982:80) om anställningsskydd – även känd som LAS eller anställningsskyddslagen. Som namnet indikerar är lagen en skyddslagstiftning och den gäller, som huvudregel, till förmån för arbetstagare i allmän (offentlig) eller enskild tjänst. Det innebär att lagen griper in i nästintill alla anställningsförhållanden (oavsett anställningsform) och förhindrar att arbetstagare får oförmånliga anställningsvillkor i sitt anställningsavtal. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan alltså inte ersätta de delar av lagen som är tvingande genom att avtala villkor som är till nackdel för arbetstagaren. Notera att anställningsskyddslagen inte gäller för arbetstagare som:
 • med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor har företagsledande eller därmed jämförlig ställning,
 • tillhör arbetsgivarens familj,
 • har anställning för arbete i arbetsgivarens hushåll,
 • är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning, och
 • är anställda i gymnasial lärlingsanställning
 • Skriv online med Juridok

   Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

  i

  01.

  Välj ett dokument

  02.

  Besvara frågorna

  03.

  Betala med kort om du inte har abonnemang

  04.

  Ladda hem ditt unika dokument