Välj en sida

Arv

När någon avlidit ska personens kvarlåtenskap fördelas. Antingen sker fördelningen enligt den legala arvsordningen eller så sker fördelningen enligt den avlidnes testamente, om ett sådant finns. Med ordet ”arv” åsyftar man fördelning som sker enligt arvsordningen, dvs. i ordning efter hur nära släkt arvingarna är med den avlidne. Här kan du läsa mer om arvsordningen.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument