Välj en sida

Arvinge

En arvinge är någon som har laglig rätt att ärva den som avlidit. Hit räknas efterlevande make samt familj/släktingar enligt arvsordningen.

Om en person dör så kommer den så kallade arvsordningen tillämpas för att fördela personens tillgångar (om inte ett testamente säger något annat).

Enligt arvsordningen finns tre arvsklasser och personer i dessa arvsklasser har i tur och ordning rätt till arv. Kusiner till den avlidne ingår inte i någon arvsklass och är därmed inte arvingar, inte heller sysslingar eller andra närstående som inte har släktskap.

Var den avlidne gift kommer efterlevande make till den avlidne ärva före gemensamma barn och andra arvingar enligt arvsordningen. 

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument