Välj en sida

Arvlåtare

Med arvlåtare avses en person som avlider och efterlämnar kvarlåtenskap, dvs. tillgångar som ska fördelas till arvingar enligt arvsordningen eller andra enligt förordnande genom testamente

Arv kan tagas endast av den som lever vid arvlåtarens död; dock må barn, som är avlat dessförinnan, taga arv, om det sedermera födes med liv. (Ärvdabalken 1 kap. 1 §) 

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument