Välj en sida

Benefikt fång

Ett benefikt fång innebär att förvärva egendom utan motprestation. Typexempel är arv (bland annat genom testamente), gåva och bodelning. Motsatsen till benefikt fång är oneröst fång (dvs. att egendom byter ägare mot betalning eller annan motprestation). Fång är alltså ett samlingsbegrepp för att erhålla äganderätten.

Vill du veta mer olika fång?

Om du vill läsa mer om olika typer av fång kan du klicka här. Du kan naturligtvis också upprätta handlingar för testamente, gåvobrev för fast egendom,  gåvobrev för lös egendom / bostadsrätt, bodelningsavtal för gifta och bodelningsavtal för sambor hos oss!

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument