Välj en sida

Borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har en fordran på någon annan (gäldenären). Borgenärens fordran avser vanligtvis pengar (penningprestation), exempelvis till följd av ett lån, men den behöver inte göra det utan kan avse något annat (naturaprestation), till exempel att gäldenären ska utföra en viss arbetsprestation eller varuleverans.

I ett kreditförhållande är det alltså kreditgivaren som är borgenär och kredittagaren som är gäldenär. Sen kan det också finnas en borgensman, dvs. någon som gått i god för gäldenärens förpliktelser gentemot borgenären.

Ett annat exempel är när en köpare förskottsbetalat en säljare för att leverera vissa varor. Köparen är då borgenär genom sin fordran på säljaren att leverera de betalda varorna.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument