Välj en sida

Bostadsrätt

Vad är det?

Bostadsrätt är en upplåtelseform som ger rätt att nyttja en lägenhet enligt reglerna i bostadsrättslagen. Där framgår att endast bostadsrättsföreningar får upplåta bostadsrätter, att upplåtelsen endast får ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen samt att upplåtelsen ska ske till nyttjande mot ersättning (års-/månadsavgift) och utan tidsbegränsning.

Begreppet ”lägenhet” är i det här sammanhanget inte begränsat till bostäder utan omfattar även lokaler. Således kan verksamhetslokaler (t.ex. butik eller lager) också vara föremål för bostadsrätt.

Det är inte alltid bostadsrättsföreningar tillåter juridiska personer som innehavare av bostadsrätt till bostäder. Anledningen kan vara att bostadsrättsföreningen ser risk för hög omsättning av de personer som faktiskt bor i lägenheten, och att dessa då inte är lika aktiva, hänsynsfulla eller omsorgsfulla som övriga medlemmar.

Upplåtelseavtalet

Ett avtal om upplåtelse av bostadsrätt ska vara skriftligt och undertecknat av bostadsrättsinnehavaren och bostadsrättsföreningen. Upplåtelseavtalet ska ange parternas namn, lägenheten (inkl. eventuell mark och andra utrymmen som upplåtelsen avser) och de belopp som ska betalas som insats, årsavgift och, i förekommande fall, upplåtelseavgift. Om bostadsrättshavaren inte ska få tillträde till lägenheten när upplåtelseavtalet ingås, ska det också anges från vilket datum som tillträde medges. Vanligtvis inträder en köpare av en bostadsrätt i säljarens ställe i upplåtelseavtalet med bostadsrättsföreningen, och då behöver inte köparen ingå ett nytt upplåtelseavtal.

Överlåtelse av bostadsrätt

En bostadsrätt kan överlåtas till en ny innehavare. Huruvida köparen får nyttja bostadsrätten beror dock på om bostadsrättsföreningen beviljar köparen medlemskap i föreningen. Överlåtelser av bostadsrätter brukar därför vara villkorade av att bostadsrättsföreningen beviljar detta, annars är överlåtelsen ogiltig.

Funderar du på att ge bort en bostadsrätt i gåva? Då ska du dokumentera gåvan genom ett gåvobrev som beskriver gåvan och om den ska omfattas av några villkor. Det är smidigt att skriva ett gåvobrev för en bostadsrätt med hjälp av vår tjänst. Med vägledning av tjänsten besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt gåvobrev som är skräddarsytt för din situation.

Medlemskapet

Det är föreningens styrelse som avgör om någon ska antas som medlem i bostadsrättsföreningen. Avgörandet ska ske med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar och bestämmelserna i bostadsrättslagen. Styrelsen får inte vägra medlemskap så länge medlemsskapsvillkoren är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta den ansökande som bostadsrättshavare. Föreningens medlemsskapsvillkor får dock inte utformas hur som helst. Till exempel får de inte ställa krav på medborgarskap, inkomst eller förmögenhet, sådana villkor är helt enkelt ogiltiga.

Vad gäller vid andrahandsuthyrning av en bostadsrätt?

Det kan du läsa mer om i vår artikel i ämnet som du hittar här.

Funderar du på att hyra ut din bostadsrätt? Med Juridok skapar du enkelt ett hyresavtal för uthyrning av en bostadsrätt. I tjänsten besvarar du ett antal frågor med

Vill du veta mer om bostadsrätt?

Reglerna om bostadsrätt finns som sagt i bostadsrättslagen. Bekanta dig gärna med den för att lära dig mer om vad som gäller för bostadsrätter.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument