Välj en sida

Vad betyder emissionskurs?

Emissionskurs är detsamma som teckningskurs. Vid en nyemission måste man välja hur stor teckningskursen ska vara, dvs. det belopp som tecknare ska betala för varje ny aktie. Det är vanligast att teckningskursen motsvarar kvotvärdet, dvs. den andel av det befintliga aktiekapitalet som varje befintlig aktie representerar. Om exempelvis aktiebolaget har 100 000 kr i aktiekapital och 25 000 aktier utgivna så uppgår kvotvärdet till 4 kr.

Man kan inte en sätta en lägre teckningskurs än kvotvärdet. Man kan däremot sätta en högre teckningskurs än kvotvärdet. Då kommer man behöva fördela överskottet till bolagets fria överkursfond (som ingår i bolagets fritt egna kapital) eller bundna överkursfond (som ingår i bolagets bundna eget kapital). Inget hindrar att avsättning sker enbart till den ena av överkursfonderna.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument