Välj en sida

Fång

Fång är ett samlingsbegrepp för att erhålla äganderätten till viss egendom. Detta kan i sin tur delas upp originära fång och derivativa fång.

Originärt fång är att erhålla äganderätten till egendom som saknar ägare. Sådant fång kan till exempel uppstå vid bär- eller svampplockning, fiske eller jakt.

Derivativt fång innebär att förvärva äganderätten från en tidigare ägare. Arv, köp eller gåva är exempel på derivativa fång. Det finns också en särskild typ av derivativt fång som kallas för extinktivt fång. Det betyder att äganderätten övergår till en ny ägare utan den tidigare ägarens medverkan. Hävd, expropriation och annan tvångsinlösen är exempel på extinktiva fång.

Derivativa fång kan vidare delas upp i benefika fång och onerösa fång.

Benefikt fång innebär att förvärva egendom utan motprestation. Typexempel är arv, gåva och bodelning. Oneröst fång betyder att egendom byter ägare mot betalning eller annan motprestation. Köp och byte är exempel på onerösa fång.

Behöver du hjälp med att upprätta en fångeshandling?

Du kan naturligtvis upprätta de vanligaste fångeshandlingarna med Juridok, se testamentegåvobrev för fast egendom gåvobrev för lös egendom / bostadsrättbodelningsavtal för giftabodelningsavtal för sambor och köpeavtal.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument