Välj en sida

Oneröst fång

Ett oneröst fång innebär att förvärva egendom mot betalning eller annan motprestation. Köp och byte är exempel på onerösa fång. Motsatsen till oneröst fång är benefikt fång (dvs. att förvärva egendom utan motprestation). Fång är alltså ett samlingsbegrepp för att erhålla äganderätten.

Vill du veta mer olika fång?

Om du vill läsa mer om olika typer av fång kan du klicka här.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument