Välj en sida
i

Samboavtal

Skriv själv online

På 10-15 min skriver du själv online ett juridiskt korrekt samboavtal genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1-2 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett samboavtal till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ska ni skriva samboavtal? 

Med Juridok är det tryggt och enkelt att skriva samboavtal. Ni svarar bara på de frågor vi i ställer i onlinetjänsten och sen skapar Juridok samboavtalet åt er omedelbart. Mer information om hur det fungerar hittar ni här. Behöver ni prata med någon jurist är det bara att kontakta oss. I tjänsten vägleds ni hela tiden men vill ni läsa mer om hur samboavtalet fungerar redan nu så kan du läsa mer nedan. 

Samboavtal

Vem får vad om du och din sambo separerar? Om ni vill påverka det så ska ni skriva samboavtal.

Om två personer bor tillsammans och är i ett kärleksförhållande så är (med några få undantag) sambolagen tillämplig på deras samboförhållande. När sambor separerar (eller någon av dem dör) så ska det ske en bodelning om en sambo begär det. En bodelning är precis vad det låter som, man ska ”dela på boet” och helst skriva ett bodelningsavtal.

Som huvudregel så ska samborna vid bodelning dela lika på all den egendom som de förvärvat för gemensamt bruk. Det är normalt fråga om sambornas bostad och bohag (t.ex. möbler, utrustning osv.). Det spelar ingen roll vem av samborna som står som ägare eller faktiskt betalat för denna egendom. Den delas lika ändå.

Hur gör man om man inte vill dela lika?

Att dela behöver inte vara rättvist i alla lägen och det kan finnas bra skäl för att komma överens om att samboegendom inte ska delas lika. Då bör egendomen undantas från bodelningen. Det kan man komma överens om genom att skriva ett samboavtal. Där kan man specificera vilken egendom som inte ska omfattas av sambolagens bodelningsregler. Därmed kommer egendomen inte delas lika. Om man vill kan man även uttrycka det så att all egendom ska undantas från bodelning, förutom viss specificerad egendom. Vi kommer ställa frågor om det här när du skriver samboavtal hos oss. Du behöver inte ”tänka ut allt själv” som du hade behövt om du köpt ett samboavtal som mall.

Notera att egendom som samborna inte förvärvat (köpt eller fått) för gemensamt bruk inte heller omfattas av sambolagens bodelningsregler. Det är alltså allt sådant som samborna ägde när de flyttade ihop eller som samborna inte har förvärvat med koppling till deras samboförhållande (exempelvis eget sparande, aktier, bil, mc etcetera). Detsamma gäller för enskild egendom, dvs. egendom som någon sambo fått i gåva (från annan än den andra sambon), genom testamente eller ärvt med villkor om den ska vara den mottagande sambons enskilda egendom. Samboavtalet behöver därför inte omfatta sådan egendom för att den ska undantas vid en bodelning mellan samborna.

Samboavtal

 Vilka formkrav ska man tänka på?

Sambolagen ställer upp få formkrav för att ingå ett samboavtal. Samboavtalet ska vara skriftligt och båda samborna ska skriva under det. Någon bevittning krävs inte, men det finns naturligtvis inget som hindrar det. I vissa speciella fall krävs också ett skriftligt medgivande från sambons förmyndare eller en förvaltare. Det är om sambon är underårig eller står under så kallat förvaltarskap. Juridok kommer självklart se till att ditt samboavtal uppfyller lagens formkrav.

Samboavtalet kan man skriva innan eller efter man flyttar ihop, det spelar ingen roll. Ifall man redan har ett samboavtal men vill ändra det så går det utmärkt att göra – då skriver man bara ett nytt samboavtal som ersätter det tidigare.

Tänk på att sambor inte ärver varandra enligt lag. För att så ska ske så behöver man skriva ett testamente.

Tänk också på att ni behöver komplettera ert samboavtal med ett särskilt skuldebrev om ni äger er bostad 50/50 men betalat olika stora kontantinsatser (och vill att den person som betalat den större delen ska få tillbaka mellanskillnaden vid bodelning). Detta kan man inte hantera genom att endast skriva ett samboavtal. Då behöver samborna både ett samboavtal och ett skuldebrev för olika kontantinsatser.

Skriva samboavtal gör man enklast med Juridok…

Man kan gå tillväga på flera sätt för att upprätta ett samboavtal. Ett vanligt sätt är att gå till en advokat för juridisk rådgivning. Föreligger det många ovanliga omständigheter är det bra att låta en professionell rådgivare ta fram avtalet. Det kostar dock lite mer. Ett annat vanligt alternativ är att köpa en mall för samboavtal och sedan fylla i mallen. Det finns många hemsidor där går att hitta bra mallar för samboavtal. Det är billigt och fungerar bra om man vet precis vad man ska skriva i sitt samboavtal, men det svåra med en mall är att känna sig trygg med att man fyllt i mallen korrekt. Det är också svårt att veta om man verkligen har tänkt på allt.

i Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt samboavtal som är skräddarsytt för dig. Låter det smidigt?