Välj en sida
i

Aktiebok

Skriv själv online

På 5-10 min skriver du själv online en juridiskt korrekt aktiebok genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1-2 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv en aktiebok till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet aktiebok har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Skapa aktiebok

Det är enkelt att skapa en aktiebok med Juridok. Just nu är det helt gratis & du behöver inte ett inlogg. Klicka bara på Skriv Online och svara på frågorna i tjänsten så skapar vi en aktiebok som är skräddarsydd för din situation. Notera att du inte kan skapa en aktiebok avseende ett avstämningsbolag, dvs. ett aktiebolag som har sina aktier registrerade hos Euroclear. För alla andra aktiebolag går det bra att använda den här modulen.

Aktiebok – vad är det?

I en aktiebok ska man anteckna vissa uppgifter om aktierna i aktiebolaget. Trots att det heter aktiebok så behöver den inte ha formen av en inbunden bok utan en aktiebok kan – i vanliga privata aktiebolag – lika gärna bestå av ett lösbladssystem eller vara helt digital. Men man måste föra aktieboken på ett ”betryggande” sätt så att ingen obehörig kan ändra innehållet i den. Aktieboken ska man bevara så länge aktiebolaget finns och under minst tio år efter dess upplösning.

Vilken information ska en aktiebok innehålla?

Vilka uppgifter som aktieboken måste innehålla beror på om aktiebolaget är ett avstämningsbolag (normalt ett börsbolag) eller inte. Alla aktieböcker ska innehålla information om

(i) varje akties nummer (aktierna ska tas upp i nummerföljd)
(ii) aktieägarnas namn och personnummer/organisationsnummer samt postadress,
(iii) vilket slag varje aktie tillhör, om det finns aktier av olika slag i bolaget,
(iv) huruvida aktiebrev har blivit utfärdat för aktien, och
(v) i förekommande fall, att förbehåll enligt aktiebolagslagen avseende omvandling, inlösen, samtycke, förköp eller hembud omfattar aktien.

Alla bolag måste skapa en aktiebok

En aktiebok ska enligt 5 kap. aktiebolagslagen upprättas i samtliga aktiebolag och det som står i den ska ligga till grund för de rättigheter som aktieägarna kan utöva mot aktiebolaget (t.ex. utöva rösträtt och rätt till vinstdelning) och för att bedöma vem som äger vilka aktier. Var och en som begär det har rätt att få en aktuell utskrift av aktieboken eller del av den. Skulle någon göra en sådan begäran så har man dock rätt att ta ut ersättning avseende kostnaderna för utskriften.

Styrelsen är ansvarig för att föra och bevara aktieboken samt se till att hålla den tillgänglig (i avstämningsbolag kan en värdepapperscentral ansvara). Sker det ändringar avseende ägande ska styrelsen uppdatera aktieboken när styrelsen får vetskap om ändringen. Anteckningar i aktieboken ska man datera, om inte tidpunkten anteckningen framgår av annat tillgängligt material.

Relaterade frågor & artiklar