Välj en sida
i

fullmakt företag

Skriv själv online

På 5-15 min skriver du själv online en juridiskt korrekt fullmakt för företag genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1 sida
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv en fullmakt för ett företag till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet fullmakt företag har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Varför behövs en skriftlig fullmakt?

Om någon har en skriftlig fullmakt i sin hand har den personen möjlighet att visa att han/hon har behörighet att företräda det företag eller den privatperson som upprättat fullmakten. Då finns det en undertecknad handling (fullmakten) som är ett bevis på personens behörighet. Därför kan det vara bra med en skriftlig när någon utomstående (en bank/myndighet/annat bolag) är tveksam till vad för slags behörighet som personen har. Det kan alltså vara väldigt praktiskt att kunna visa upp en skriftlig fullmakt.

Skriftlig fullmakt med Juridok.

l Hos oss kan du upprätta en skriftlig fullmakt online. Du svarar bara på de frågor vi ställer och sen så skapas fullmakten åt dig omedelbart. Hos oss kan du skriva följande fullmakter.

Fullmakt att ingå ett visst avtal.

Genom fullmakten ges en eller flera rätt att företräda företaget och teckna dess firma vid bolagets ingående av ett visst utpekat avtal.

Fullmakt att företräda företaget i frågor rörande den löpande förvaltningen.

Genom fullmakten, ges en eller flera rätt att (ofta istället för VD) företräda företaget i samtliga frågor som kan uppkomma rörande företagets löpande förvaltning.

Fullmakt att köpa/sälja aktier.

Genom fullmakten ges en eller flera rätt att företräda företaget och teckna dess firma vid företagets förvärv/försäljning av aktier.

Fullmakt att köpa/sälja en fastighet.

Genom fullmakten ges en eller flera rätt att företräda företaget och teckna dess firma vid företagets köp eller försäljning av fast egendom. Fast egendom är mark/jord, en fastighet eller tillbehör till en fastighet.

Fullmakt att köpa/sälja ett fordon eller annan lös egendom.

Genom fullmakten ges en eller flera rätt att företräda företaget och teckna dess firma vid företagets köp eller försäljning av ett fordon eller annan lös egendom. Lös egendom är det som inte är fast egendom, dvs. exempelvis en tavla, ett bord, en hund en cykel, saker / lösöre.

Fullmakt att uppta lån/skuld och pantsätta tillgångar i samband med det.

Genom fullmakten ges en eller flera rätt att företräda företaget och uppta lån eller på annat sätt erhålla finansiering samt ställa säkerheter för sådan finansiering.

Fullmakt att företräda företaget vid domstol.

Genom fullmakten ges en eller flera rätt att företräda företaget inför domstol och föra dess talan i ett visst mål.

Skriftlig fullmakt

} Hur länge gäller en skriftlig fullmakt?

Reglerna för fullmakter finns i avtalslagens andra kapitel. En fullmakt gäller under den tidsperiod som anges i fullmakten eller tills den återkallas av fullmaktsgivaren. Det kan vara onödigt att ställa ut en fullmakt som gäller utan tidsbegränsning. Det är också lätt hänt att glömma att återkalla en fullmakt. Så du ska alltid ange i fullmakten om den bara ska gälla under en viss specificerad tid.

 Formkrav för  en skriftlig fullmakt?

Som alltid med juridiska dokument är det viktigt att fullmakten är tydlig för att undvika missförstånd. Fullmaktsgivaren måste skriva under fullmakten.

Tänk på att ett original av fullmakten alltid bör kunna uppvisas. Se därför till att originalexemplar förvaras på ett förnuftigt sätt.

Hur går man tillväga för att skriva en fullmakt?

i Det är smidigt att skriva en fullmakt med hjälp av Juridok. Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart en korrekt fullmakt som är skräddarsydd för företagets situation. Smidigt?