Välj en sida
i

Skuldebrev Företag

Skriv själv online

På 5-15 min skriver du själv online ett juridiskt korrekt skuldebrev för företag genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 2 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett skuldebrev för företag till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Låna pengar till eller från ett företag? Då ska ni skriva ett skuldebrev.

Glöm inte att dokumentera lånet i ett skuldebrev. Med ett skuldebrev råder det nämligen inga tvivel om vilka villkor som gäller för lånet eller om skulden över huvud taget existerar. Dessutom är det viktigt för bokföringen. Juridok hjälper er att skapa ett skräddarsytt skuldebrev för just er situation.

Vad är ett skuldebrev?

Den juridiska definitionen av ett skuldebrev är en ”ensidig, till det yttre fristående och skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp”.  På vanlig svenska betyder det att ett skuldebrev är ett särskilt dokument som inte handlar om något annat än just ett löfte att betala tillbaka ett lån och villkoren för lånet. Lånet (skulden) ska vara i form av pengar, inget annat och skuldebrevet utgör ett kvitto eller bevis för att lånet tagits och att skulden existerar.

Följande är alltså ett skuldebrev, givet att det dokumenteras:

”Företaget X ska den 15 mars 2022 återbetala 350 000 kronor till Företaget Y.”

Följande är däremot inte ett skuldebrev:

”Företaget X lovar att den 15 mars 2022 lämna tillbaka Företagets Y lastbil av modell Scania R440 av årsmodell 2017”

Olika typer av skuldebrev

Lagen som i huvudsak reglerar skuldebrev, skuldebrevslagen, gör skillnad mellan enkla och löpande skuldebrev.

Enkla skuldebrev utfärdas av låntagaren till en viss utpekad person/långivare. De enkla skuldebreven är vanliga vid lån mellan privatpersoner.

Ett enkelt skuldebrev är inget värdepapper som måste visas upp i original för att få betalt. Enkla skuldebrev kan i regel överlåtas, men då måste låntagaren meddelas om överlåtelsen för att överlåtelsen ska fullbordas. Viktigt är också att en förvärvare av ett enkelt skuldebrev inte får bättre rätt mot låntagaren än vad överlåtaren hade, vilket är en fundamental skillnad mot löpande skuldebrev.

Löpande skuldebrev är avsedda för omsättning och är därför lättare att överlåta. De löpande skuldebreven indelas i innehavarskuldebrev som utfärdas av låntagaren till varje person som innehar skuldebrevet, respektive orderskuldebrev som utfärdas av låntagaren till en viss person/långivare eller order, dvs. den som senare förvärvar skuldebrevet.

Löpande skuldebrev utgör alltså ett värdepapper som ”bär” på rätten till betalning från låntagaren på de villkor som framgår av skuldebrevet. Med ett innehavarskuldebrev räcker det att visa upp skuldebrevet i original för låntagaren för att få betalt. Orderskuldebreven innebär att innehavaren också måste kunna visa en fullständig kedja av överlåtelser från den första innehavaren av skuldebrevet till sitt eget förvärv.

Den som innehar ett löpande skuldebrev kan få en starkare rätt mot låntagaren än den förre innehavaren. Det beror på att låntagaren inte kan göra vissa invändningar mot en förvärvare av löpande skuldebrev. Löpande skuldebrev är vanliga när långivaren är en bank eller annat kreditinstitut.

Skuldebrev

Vad ska man skriva i sitt skuldebrev?

Genom Juridoks skuldebrev dokumenterar ni ett lån och villkoren för det. Ni dokumenterar också låntagarens åtagande om att betala tillbaka lånet. Exempelvis dokumenterar ni om ränta ska utgå och i så fall med vilken räntesats, när lånet förfaller till betalning samt hur återbetalning ska ske. Tänk på att skuldebrevet ska lämnas tillbaka till låntagaren när skulden har betalats tillbaka. Då ska man också anteckna på skuldebrevet att skulden har betalats tillbaka. Därefter kan skuldebrevet förstöras. Det görs för att låntagaren inte ska behöva betala tillbaka samma skuld flera gånger.

Finns det mallar? 

Det går säkert att hitta en skuldebrevsmall på nätet. Det svåra med mallar är dock att man behöver fylla i dem korrekt och det är inte så lätt alla gånger. Med en mall är det också svårt att veta om man verkligen har tänkt på allt som är viktigt för skulden. 

Juridoks skuldebrev är skräddarsytt för er situation.

I vår tjänst svarar ni på frågor om er och villkoren för det lån som ska dokumenteras – det tar ett par minuter. Därefter skapas ett skräddarsytt skuldebrev som passar just er situation. Det är väldigt enkelt och dessutom mycket prisvärt! Behöver ni prata med någon jurist eller med supporten så är det bara att kontakta oss.

Så, nu kan ni det mest relevanta och vi kan utforma ert skuldebrev. Vi kommer också vägleda er när ni svarar på frågorna.