Välj en sida
i

Testamente

Skriv själv online

På 10-15 min skriver du själv online ett juridiskt korrekt testamente genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1-2 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett testamente till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Vem ärver dig? Om du inte vill att den vanliga arvsordningen ska följas när du dör så ska du skriva ett testamente.

Om man själv vill bestämma vad som ska hända med ens tillgångar när man dör så finns det bara ett enda sätt – och det är att skriva ett testamente. Upprättar du ett testamente får du fritt bestämma vad som ska hända med dina tillgångar. Några undantag finns såklart och vi ska förklara dessa men först kan det vara bra att gå igenom grunderna avseende arv i Sverige.

Är ni sambor eller makar som vill testamentera till varandra? Då kan ni använda vårt inbördes testamente.

Vad händer om man inte har testamente?

Om en person dör och inte har skrivit ett testamente så kommer den så kallade arvsordningen tillämpas för att fördela personens tillgångar. Vem som ärver bestäms då av reglerna i ärvdabalken.

Det är lite komplicerat att sammanfatta vem som ärver och i vilken situation. Två huvudregler ska man ha koll på. Den ena innebär att arvet fördelas i ordning efter hur nära släkt man är med den avlidne. Den andra innebär att om någon har rätt till arv men har avlidit så har dennes barn rätt att träda in istället. Barnen får då dela på det arv som skulle ha fördelats till den avlidne  arvtagaren. Det kallas för istadrätt.

Exempel: Kalle Karlsson avlider. Kalle fick ett barn, Sören Karlsson, men tyvärr dog Sören för två år sedan. Sören efterlämnade själv tre barn. Eftersom Sören har avlidit så träder hans barn in och ärver Kalle.

Hur fungerar arvsordningen?

När man följer arvsordningen så börjar man med barn till den avlidne. Om barnen har avlidit går man vidare med barnbarn och sedan barnbarnsbarn osv. (första arvsklassen). Notera att fosterbarn och styvbarn inte ärver. Om ingen finns i livet i första arvsklassen ärver den avlidnes föräldrar. Har föräldrarna avlidit går man vidare med deras barn, dvs. hel-/halvsyskon och sedan hel-/halvsyskonbarn (andra arvsklassen). Om inga föräldrar eller syskon finns i livet ärver far- och morföräldrar. Om de har avlidit ärver deras barn, dvs. farbror/faster och morbror/moster (tredje arvsklassen). Men där slutar arvsordningen – kusiner ärver inte varandra. Inte heller sysslingar eller andra närstående som inte har släktskap. Finns ingen arvinge får Allmänna arvsfonden tillgångarna. Nedan bild illustrerar arvsordningen.

Skriva testamente - tänk på arvsordningen

Har min make rätt till arv?

 Var den avlidne gift ärver efterlevande make/maka enligt särskilda regler. Efterlevande make/make har en stark ställning och ärver före gemensamma barn och andra enligt arvsordningen. Sådana barn/arvingar får vänta på sitt arv tills den efterlevande också avlider.

När ärver särkullbarn?

Hade den avlidne egna barn (så kallade särkullbarnärver de före den efterlevande maken/makan. Särkullbarn har nämligen rätt att få sitt arv direkt när deras förälder dör och det innebär att den efterlevande maken/makan i princip kan komma att helt stå utan arv. En skyddsregel finns – den efterlevande maken/makan har alltid rätt att få ett belopp som motsvarar fyra prisbasbelopp (man räknar in vad maken/makan själv äger). Detta skyddar den efterlevande från att bli helt barskrapad. Särkullbarn har också möjlighet att avvakta med att ta ut sitt arv. Notera att en sambo till den som dör inte ärver utan testamente (men sambo och make/maka kan få egendom genom bodelning).

Testamente

Vad får man testamentera bort?

l Genom ett testamente kan man bestämma vem som ska få vilka tillgångar. Man får helt fritt bestämma detta med några få undantag. Vi ska gå igenom de flesta nu, så du vet vad som gäller innan du skriver ditt testamente.

Man får inte testamentera bort sitt barns (bröstarvingars) laglott. Det arv som en bröstarvinge har har rätt till enligt arvsordningen (se beskrivning och bild ovan) kallas för arvslott. Hälften av denna är laglotten och den är alltså skyddad. Den har en bröstarvinge alltid rätt till – oavsett vad som står i testamentet. Strider testamentet mot denna regel kan bröstarvingen begära jämkning av testamentet.

Som nämndes ovan har den efterlevande maken har alltid rätt att få ett belopp som motsvarar fyra prisbasbelopp. Detta skyddar den efterlevande från att bli helt barskrapad.

Om man ärvt eller fått egendom genom testamente / gåva så kan det i dessa handlingar ha skrivits in villkor som påverkar möjligheten att testamentera bort egendomen.

Man får inte testamentera bort egendom som man tidigare ärvt eller fått genom testamente med fri förfoganderätt (ex. från tidigare äktenskap).

Testamente

 Vilka formkrav gäller för testamenten?

Testamenten skyddas av många regler och i princip samma formkrav används för testamenten som för framtidsfullmakter. Alla krav på formen för handlingen måste följas för att den ska vara giltig. Juridok kommer självklart se till att ditt testamente uppfyller formkraven. Du bör dock tänka på följande:

  • Endast den som har fyllt 18 år får upprätta ett testamente (det finns några speciella undantag men vi går inte in på dem här).
  • Den person som upprättar testamentet måste skriva under det. 

Vilka krav gäller för vittnen?

  • Två vittnen ska vara närvarande samtidigt som du skriver under testamentet eller bekräftar din underskrift. Dessa vittnen ska bekräfta testamentet med sina underskrifter. De ska känna till att den handling de bevittnar är ett testamente. Vittnena bör vid sina namn skriva sina personnummer, yrken, hemvist samt tiden för bevittnandet. Det är många som inte får vara vittnen, vi råder dig att be dina vänner eller kollegor om hjälp med att vara vittnen. De får dock inte ha ett eget intresse av något som skrivs i testamentet – då  räknas de som jäviga och får inte vara vittne. En person som erhåller något genom testamentet eller som är anhörig till en sådan person får alltså inte vara vittne. Vittne får inte vara under 15 år eller lida av psykisk störning. Inte heller make, registrerad partner, sambo, syskon, barn, föräldrar, svärföräldrar, styv- föräldrar eller annan familj i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag. Är du osäker om någon får vara vittne kan du alltid fråga oss på Juridok.
  • Se till att originalexemplar av testamentet förvaras på ett förnuftigt sätt så att det kommer fram den dag du avlider. Lägg testamentet i ett förslutet kuvert och ange på kuvertet att det innehåller testamentet efter dig och att det ska öppnas i närvaro av fler än en person. Det finns också olika dokumentarkiv dit du kan skicka ditt testamente. Notera att ingen registrering krävs för att testamentet ska bli giltig. 

Hur skriver man ett testamente?

Det är smidigt att skriva ett testamente med hjälp av JuridokMed vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt testamente som är skräddarsytt för din situation. Klicka på skriv online, så kör vi igång.