Välj en sida
i

Transportfullmakt

Skriv själv online

På 5-10 min skriver du själv online en juridisk korrekt transportfullmakt genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1-2 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv en transportfullmakt till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida och transportfullmakten har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Skriv din transportfullmakt med Juridok

Med en transportfullmakt kan en eller flera fullmaktshavare delegera till någon annan att utföra uppdraget som huvudfullmakten avser.

Reglerna för fullmakter finns i avtalslagens något snåriga andra kapitel. Genom en fullmakt utser man någon att göra något för ens egen räkning. En fullmakt kan avse alla möjliga slags ärenden, t.ex att köpa en bil, hämta ut en försändelse, ingå något avtal eller, som ombud, föra en parts talan i domstol (rättegångsfullmakt).

Som huvudregel är en fullmakt personlig, dvs. fullmaktshavaren får inte delegera till någon annan att utföra uppdraget enligt fullmakten. Dock är det vanligt att en skriftlig fullmakt uttryckligen tillåter att fullmaktshavaren ”sätter någon annan i sitt ställe”. Då är det såklart tillåtet att delegera vidare uppdraget enligt fullmakten. Hos oss får du därför alltid möjlighet att välja till en sådan bestämmelse när du skriver en fullmakt från bolag, fullmakt från privatperson eller framtidsfullmakt.

Med den här dokumentmodulen kan du skapa en transportfullmakt, där en eller flera befintliga fullmaktshavare delegerar vidare till någon eller några andra att utföra uppdraget enligt huvudfullmakten. Därmed ”transporteras” uppdraget enligt huvudfullmakten.

Vi använder tre ord som du ska lägga på minnet:

  • Huvudfullmakt = den ursprungliga fullmakten.
  • Fullmaktshavare = den eller de personer som har fått fullmakt enligt huvudfullmakten.
  • Fullmäktig = den person som i den befintliga fullmaktshavarens ställe ska utföra uppdraget enligt huvudfullmakten.

Förberedelser

Innan du börjar ber vi dig ta fram följande:

  • För- och efternamn på den eller de befintliga fullmaktshavare som helt eller delvis ska delegera sitt uppdrag enligt huvudfullmakten till någon annan.
  • För- och efternamn samt personnummer på fullmäktigen, dvs den/de personer som enligt transportfullmakten ges fullmakt.
  • Huvudfullmakten.

Klicka på Skriv Online för att skapa din transportfullmakt.

Så, nu kan du det mest relevanta och vi kan utforma din transportfullmakt. Klicka på ”Skriv online” så börjar vi.