Välj en sida
i

Uppsägning av personliga skäl

Skriv själv online

På 10-20 min skriver du själv uppsägningshandlingar vid personliga skäl genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iMöjlighet att upprätta flera dokument
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv uppsägningshandlingar vid personliga skäl till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentpaketet för uppsägning av personliga skäl har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Överväger du en uppsägning av personliga skäl? Med vår tjänst får du hjälp med att upprätta alla nödvändiga dokument för uppsägningen. Du kan upprätta (i) en underrättelse till arbetstagaren om den planerade uppsägningen, (ii) en underrättelse (varsel) om den planerade uppsägningen till eventuell arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör, och/eller (iii) ett uppsägningsbesked till arbetstagaren. Du väljer om du vill upprätta ett dokument eller samtliga.

Vad betyder personliga skäl?

En arbetsgivare måste ha sakliga skäl för att säga upp en arbetstagare. Personliga skäl kan utgöra sakliga skäl för uppsägning.

Med personliga skäl menar man omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen. Omständigheterna kan naturligtvis skilja sig åt från fall till fall och kan till exempel bestå i allvarlig misskötsamhet, samarbetssvårigheter, undermålig arbetsprestation, varaktig och väsentlig sjukdom, missbruk eller arbetsvägran etcetera. Men för att ha sakliga skäl måste en arbetsgivare, före uppsägning, vidta seriösa åtgärder för att försöka att lösa situationen. Till exempel genom erinran/varning till arbetstagaren och/eller att överväga omplacering. Bara om det inte fungerar och man inte kan omplacera arbetstagaren eller det inte är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig kan uppsägning ske. Arbetsgivaren har bevisbördan att de omständigheter som föreligger utgör sakliga skäl för uppsägning.

Uppsagning-personliga-skal

Läs igenom våra artikelserie

Vi har skrivit en artikelserie om uppsägning av arbetstagare. En av artiklarna avser uppsägning av personliga skäl och i den redogör vi för tillämpliga lagar och regler, och all information du behöver inför en uppsägning. Vi går också igenom vilka åtgärder som en arbetsgivare behöver vidta, vilka olika dokument som man behöver upprätta och varför, samt vilket innehåll dessa dokument ska ha.

Hur upprättar man nödvändiga dokument vid uppsägning av personliga skäl?

Det är smidigt att upprätta juridiska dokument med hjälp av Juridok. Med vägledning av vår tjänst svarar du bara på de frågor som ställs – det tar mellan 10-20 minuter. Tjänsten skapar sedan omedelbart korrekta underrättelse- och uppsägningshandlingar som är skräddarsydda för din situation. Det är väldigt enkelt och mycket prisvärt!