Välj en sida
i

Avskedande av anställd

Skriv själv online

På 10-20 min skriver du själv uppsägningshandlingar för avsked genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iMöjlighet att upprätta tre dokument
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv uppsägningshandlingar för avsked till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentpaketet för avskedande av en anställd har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Behöver du hjälp med avskedande av en anställd? Med vår tjänst får du hjälp med att upprätta alla nödvändiga dokument. I tjänsten kan du upprätta (i) en underrättelse till arbetstagaren om det planerade avskedandet, (ii) en underrättelse (varsel) om det planerade avskedandet till eventuell arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör, och/eller (iii) ett besked till arbetstagaren om avskedandet. Du väljer om du vill upprätta ett dokument eller alla.

Vad innebär ett avskedande?

Ett avskedande är den mest ingripande åtgärden som en arbetsgivare kan vidta och innebär att anställningen upphör omedelbart, utan uppsägningstid. En arbetsgivare måste av den anledningen ha mycket starka skäl för att kunna avskeda en arbetstagare. I lagen står det att ”avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren”. Det är alltså fråga om allvarliga missförhållanden och ett avskedande får bara ske om arbetstagaren kraftigt har överträtt anställningsavtalet. Exempelvis kan det vara fråga om stöld, förskingring, andra förmögenhetsbrott, hot om våld eller våldshandlingar. Det kan också vara fråga om illojalitet mot arbetsgivaren, såsom bedrivande av konkurrerande verksamhet eller arbetsvägran.

Avskeda anställd

Läs mer i vår artikel om avskedande

Vi har skrivit en artikelserie om uppsägning av arbetstagare på grund av, arbetsbrist, personliga skäl eller avsked. I artikeln om avsked, som redogör för tillämpliga lagar och regler, så får du all information du behöver inför ett avskedande. Därutöver går vi igenom vilka åtgärder som en arbetsgivare behöver vidta, vilka olika dokument som man behöver upprätta och varför, samt vilket innehåll dessa dokument ska ha.

Hur upprättar man nödvändiga dokument?

Det är smidigt att upprätta juridiska dokument med hjälp av Juridok. I vår tjänst svarar du bara på de frågor som vi ställer – det tar mellan 10-20 minuter. Du vägleds hela tiden medans du svarar på frågorna. Tjänsten skapar sedan omedelbart korrekta underrättelse- och avskedshandlingar som är skräddarsydda för din situation. Det är väldigt enkelt och mycket prisvärt!