Välj en sida
i

Avskedande av anställd

  • }10-20 min att besvara frågorna
  • hMöjlighet att upprätta tre dokument
  • Ladda ned i word/pdf
  • Nöjd kund-garanti
  • Ingen inloggning krävs
  • 499 SEK
Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentpaketet för avskedande av en anställd har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Behöver du hjälp med avskedande av en anställd? Med vår tjänst får du hjälp med att upprätta alla nödvändiga dokument. I tjänsten kan du upprätta (i) en underrättelse till arbetstagaren om det planerade avskedandet, (ii) en underrättelse (varsel) om det planerade avskedandet till eventuell arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör, och/eller (iii) ett besked till arbetstagaren om avskedandet. Du väljer om du vill upprätta ett dokument eller alla.

Vad innebär ett avskedande?

Ett avskedande är den mest ingripande åtgärden som en arbetsgivare kan vidta och innebär att anställningen upphör omedelbart, utan uppsägningstid. En arbetsgivare måste av den anledningen ha mycket starka skäl för att kunna avskeda en arbetstagare. I lagen står det att ”avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren”. Det är alltså fråga om allvarliga missförhållanden och ett avskedande får bara ske om arbetstagaren kraftigt har överträtt anställningsavtalet. Exempelvis kan det vara fråga om stöld, förskingring, andra förmögenhetsbrott, hot om våld eller våldshandlingar. Det kan också vara fråga om illojalitet mot arbetsgivaren, såsom bedrivande av konkurrerande verksamhet eller arbetsvägran.

Avskeda anställd

Läs mer i vår artikel om avskedande

Vi har skrivit en artikelserie om uppsägning av arbetstagare på grund av, arbetsbrist, personliga skäl eller avsked. I artikeln om avsked, som redogör för tillämpliga lagar och regler, så får du all information du behöver inför ett avskedande. Därutöver går vi igenom vilka åtgärder som en arbetsgivare behöver vidta, vilka olika dokument som man behöver upprätta och varför, samt vilket innehåll dessa dokument ska ha.

Hur upprättar man nödvändiga dokument?

Det är smidigt att upprätta juridiska dokument med hjälp av Juridok. I vår tjänst svarar du bara på de frågor som vi ställer – det tar mellan 10-20 minuter. Du vägleds hela tiden medans du svarar på frågorna. Tjänsten skapar sedan omedelbart korrekta underrättelse- och avskedshandlingar som är skräddarsydda för din situation. Det är väldigt enkelt och mycket prisvärt!