Välj en sida
i

Uppsägning arbetsbrist

Skriv själv online

På 10-20 min skriver du själv online uppsägningshandlingar vid arbetsbrist genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iMöjlighet att upprätta flera dokument
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv uppsägningshandlingar vid arbetsbrist till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentpaketet för uppsägning på grund av arbetsbrist har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Överväger du en uppsägning till följd av arbetsbrist? Med vår tjänst får du hjälp med att upprätta dokument för att påkalla förhandling till en eller flera fackliga organisationer (så kallad förhandlingsframställan) och skapa ett eller flera uppsägningsbesked. Det är väldigt enkelt och du väljer om du vill upprätta ett dokument eller samtliga.

Förfarandet vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Förfarandet vid en uppsägning på grund av arbetsbrist innefattar flera åtgärder före det att arbetsgivaren överlämnar själva uppsägningsbeskedet. Först och främst har arbetsgivaren en skyldighet att försöka undvika uppsägning och utreda om man istället kan omplacera arbetstagarna som står under hot om uppsägning. Arbetsgivaren ska alltså företa en omplaceringsutredning. Vidare ska arbetsgivaren genomföra en konsekvensanalys, dvs. en undersökning om uppsägningen kommer påverka arbetsmiljön för den personal som blir kvar utan risk för ohälsa och olycksfall. Det föreligger också ofta en skyldighet för arbetsgivaren att kalla berörda arbetstagarorganisationer till förhandling. Dessutom behöver arbetsgivaren normalt följa en viss turordning för uppsägningarna. I vissa fall kan arbetsgivaren också behöva varsla Arbetsförmedlingen.

Uppsägning anställd

Läs igenom våra artiklar

Vi har skrivit en artikelserie om uppsägning av arbetstagare. En av artiklarna avser uppsägning till följd av arbetsbrist och i den redogör vi för tillämpliga lagar och regler, och all information du behöver inför en uppsägning. Vi går också igenom vilka åtgärder som en arbetsgivare behöver vidta, vilka olika dokument som man behöver upprätta och varför, samt vilket innehåll dessa dokument ska ha.

Hur upprättar man nödvändiga dokument vid arbetsbristuppsägning?

Det är smidigt att upprätta juridiska dokument med hjälp av Juridok. Med vägledning av vår tjänst svarar du bara på de frågor som ställs – det tar mellan 10-20 minuter. Tjänsten skapar sedan omedelbart korrekta kallelse- och uppsägningshandlingar som är skräddarsydda för din situation. Det är väldigt enkelt och mycket prisvärt!