Välj en sida
i

fullmakt privatperson

  • }5-15 min att besvara frågorna
  • hDokumentet är 1 sida
  • Ladda ned i word/pdf
  • 99 SEK
  • Nöjd kund-garanti
Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet fullmakt har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Skriva fullmakt? Genom en fullmakt kan du ge någon rätt att göra något i ditt namn och för din räkning.

 Ibland vill man ta hjälp av någon att uträtta ett ärende. Man kanske har förhinder, är bortrest eller helt enkelt behöver prioritera annat. Då kan du skriva en fullmakt. Hos oss kan du skriva din fullmakt online. Du svarar bara på de frågor vi ställer och sen så skapar vi fullmakten åt dig omedelbart.

  Vad är en fullmakt?

Reglerna för fullmakter finns i avtalslagens något snåriga andra kapitel. Genom en fullmakt utser man någon att göra något för ens egen räkning. Den som ger fullmakt till någon kallas för fullmaktsgivare och den som får fullmakt kallas för fullmaktshavare. Fullmakten kan avse alla möjliga slags ärenden – att köpa en bil, hämta ut en försändelse eller ingå något avtal.

Om fullmakten ska avse bankärenden rekommenderar vi att du ber banken om deras fullmaktsmall. Det brukar vara smidigast för att den känns igen av banken och uppfyller eventuella särskilda krav som banken ställer på fullmakten. Samma sak gäller vid ett köp av bostadsrätt eller fastighet som förmedlas av en mäklare. Be då i första hand mäklaren om en fullmaktsmall.

 Skriva fullmakt – vem/vilka bör  du utse som fullmaktshavare?

Den som får en fullmakt får ju representera dig och göra saker i ditt namn. Så du bör bara utse någon som du litar på, det är viktigast. Därför är det vanligt att det är en familjemedlem eller en god vän som utses. Tänk på att det går att utse flera fullmaktshavare.

f Vad får fullmaktshavaren göra?

Fullmaktshavaren får endast utföra de åtgärder som framgår av fullmakten. Fullmakten kan omfatta nästan vad som helst, så det är du som bestämmer vad fullmaktshavaren får göra eller inte.

Fullmakten brukar utformas så att fullmaktshavaren får utföra vissa utpekade saker, exempelvis köpa en släpvagn. Om fullmakten är generell sin utformning ger den fullmaktshavaren en större behörighet. Därför är det ofta bra att sätta gränser för vad fullmaktshavaren får göra, till exempel att fullmaktshavaren inte får  betala mer än ett visst pris för släpvagnen. Vissa fullmakter, så kallade generalfullmakter, utformas istället på ett sådant sätt att fullmaktshavaren ges rätt att utföra alla åtgärder som fullmaktsgivaren själv får utföra (förutom vissa utpekade saker). Denna typ av fullmakt ger naturligtvis fullmaktshavaren en mycket vid behörighet att företräda fullmaktsgivaren. 

Skriva fullmakt

} Hur länge gäller en fullmakt?

En fullmakt gäller under den tidsperiod som anges i fullmakten eller tills den återkallas av fullmaktsgivaren. Det kan vara onödigt att ställa ut en fullmakt som gäller utan tidsbegränsning. Det är också lätt hänt att glömma att återkalla en fullmakt. Så du ska alltid ange i fullmakten om den bara ska gälla under en viss specificerad tid.

 Formkrav för  fullmakter?

Som alltid med juridiska dokument är det viktigt att fullmakten är tydlig för att undvika missförstånd. Fullmaktsgivaren måste skriva under fullmakten. Om fullmakten gäller en fastighetsaffär är det ofta ett krav på att visa upp fullmakten i original och att den är bevittnad. Observera att särskilda krav även gäller för så kallade framtidsfullmakter. Om du skriva en sådan ska du istället använda vår framtidsfullmakt.

Tänk på att ett original av fullmakten alltid bör kunna uppvisas. Se därför till att originalexemplar förvaras på ett förnuftigt sätt.

Hur går man tillväga för att skriva en fullmakt?

i Det är smidigt att skriva en fullmakt med hjälp av Juridok. Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart en korrekt fullmakt som är skräddarsydd för det situation. Smidigt?