Välj en sida
i

Skuldebrev olika kontantinsatser

Skriv själv online

På 5-10 min skriver du själv online ett juridiskt korrekt skuldebrev för olika kontantinsatser genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 1-2 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett skuldebrev för olika kontantinsatser till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ska ni köpa bostad, äga bostaden 50/50 och stå på lånen 50/50? Ska ni betala olika stor kontantinsats men vill att den som betalat mest får tillbaka sin större del vid en framtida bodelning? Då ska ni trygga er tillvaro och komplettera ert samboavtal/äktenskapsförord med vårt skuldebrev för olika kontantinsats.

Genom samboavtal/äktenskapsförord kan sambor/makar undanta egendom från en framtida bodelning. Däremot kan man inte genom ett samboavtal/äktenskapsförord komma överens om att fördela egendom på något annat sätt än att den ska delas lika (50/50). Det är dock vanligt att sambor/makar kan vilja åstadkomma en viss fördelning. En sådan situation är exempelvis om sambor/makar köpt en bostad tillsammans och betalat olika stor kontantinsats avseende den. Då kan de vilja åstadkomma att den som lagt in mer pengar i kontantinsats får tillbaka den större delen. Om de äger och tagit lån för bostaden till lika delar (50/50) så behöver de skriva både ett samboavtal/äktenskapsförord och ett skuldebrev vid olika kontantinsats.

Skuldebrev kontantinsats

U Skuldebrev olika kontantinsats – låt oss titta på problematiken…

Varför ska man skriva ett skuldebrev om man betalat in olika stor kontantinsats vid ett bostadsköp? Vi tycker det är enklast att förklara med ett exempel.

Exempel: Kalle Karlsson och Linda Lind är sambos och äger en gemensam bostadsrätt till hälften vardera (50/50). Bostadsrätten är värd 4 000 0000 kronor. Kalle har dock betalat  500 000 kronor i kontantinsats och Linda har betalat 300 000 kronor i kontantinsats. För att åstadkomma att Kalle får tillbaka den större delen, dvs. 200 000 kronor mer, skriver Kalle och Linda ett samboavtal där egendomen undantas från bodelning och ett skuldebrev för olika kontantinsatser. Vad som kan kännas märkligt är att skuldebrevet reglerar ett lån om 100 000 kronor från Linda till Kalle, inte 200 000 kronor men så måste det vara – annars blir det fel. Av bostadsrättens värde (4 000 000 kronor) kommer Kalle på grund av skuldebrevet nämligen att erhålla 2 100 000 kronor och Linda kommer erhålla 1 900 000 kronor, dvs. Kalle erhåller 200 000 kronor mer än Linda, vilket motsvarar Kalles större kontantinsats.

Finns det bara ett skuldebrev mellan samborna/makarna (men inget samboavtal/äktenskapsförord) så förlorar skuldebrevet sitt syfte. Utan samboavtal/äktenskapsförord kommer nämligen även skulden enligt skuldebrevet  avräknas från värdet av egendomen vid bodelningen. Detta står i 13 § Sambolagen och i 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Finns det ett äktenskapsförord/samboavtal kan dock egendomen undantas från bodelning. Då dras skulden som låntagaren har till långivaren enligt skuldebrevet inte av vid bodelningen. Mellan gifta måste man i äktenskapsförordet även göra skuldebrevet till långivarens enskilda egendom för att undvika att en återbetalning av lånet enligt skuldebrevet delas lika.

Vad är ett skuldebrev?

Den juridiska definitionen av ett skuldebrev är en “ensidig, till det yttre fristående och skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp”.  På svenska betyder det att ett skuldebrev är  ett särskilt dokument som inte handlar om något annat än just ett löfte att betala tillbaka ett lån och villkoren för lånet. Självklart kan också elektroniska dokument utgöra skuldebrev. Lånet (skulden) ska vara i form av pengar, inget annat. Skuldebrevet utgör ett kvitto eller bevis för att lånet tagits och att skulden existerar. Eftersom skuldebrevet är ett löfte att betala tillbaka pengar, är det den som ska betala tillbaka lånet (låntagaren) som formellt utfärdar skuldebrevet.

Följande är alltså ett skuldebrev, givet att det dokumenteras:

”Jag, Kalle Karlsson, ska den 15 mars 2022 återbetala 50 000 kronor till Linda Lind.”

Följande är däremot inte ett skuldebrev:

”Jag, Kalle Karlsson lovar att den 15 mars 2022 lämna tillbaka Linda Linds bil av modell Audi A6 Allroad med årsmodell 2017”

Vad ska man skriva i sitt skuldebrev?

Genom Juridoks skuldebrev vid olika kontantinsatser dokumenterar du ett lån och villkoren för det. Du dokumenterar också låntagarens åtagande om att betala tillbaka lånet. Lånet består i hälften av långivarens större andel av en kontantinsats. I skuldebrevet regleras villkoren för lånet. Exempelvis antecknas det när utbetalning skedde, om ränta ska utgå och i så fall med vilken räntesats. Vidare specificeras exempelvis när lånet förfaller till betalning samt hur återbetalning ska ske. Tänk på att skuldebrevet ska lämnas tillbaka till låntagaren när skulden har betalats tillbaka. Då ska man också anteckna på skuldebrevet att skulden har betalats tillbaka. Därefter kan skuldebrevet förstöras. Det görs för att låntagaren inte ska behöva betala tillbaka samma skuld flera gånger.

i Så, nu kan du det mest relevanta och vi hoppas du känner dig trygg med att utforma ditt skuldebrev vid olika kontantinsatser hos oss. Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt och professionellt skuldebrev som är skräddarsytt för din situation. Låter det smidigt?

Glöm inte att också skriva ett Samboavtal eller ett Äktenskapsförord där egendomen undantas från en framtida bodelning. Mellan gifta bör långivaren även göra skuldebrevet till enskild egendom genom äktenskapsförordet.