Välj en sida
i

Köpeavtal Lös egendom

Skriv själv online

På 10-15 min skriver du själv online ett juridiskt korrekt köpeavtal avseende lös egendom genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 3-5 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett köpeavtal avseende lös egendom till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet köpeavtal lös egendom har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Ska du köpa eller sälja någonting och vill vara säker på vad ni kommit överens om? Då ska du skriva ett köpeavtal för lös egendom.

Ett köpeavtal för lös egendom används när du ska köpa eller sälja någonting. Det kan vara i princip vad som helst – cykel, armbandsur, piano, värmepump, golfset, möbler, elektronisk utrustning eller varför inte en vindsurfingbräda? Köpeavtalet anger vad som har köpts, till vilket pris, när och hur betalning ska ske och om det är några övriga villkor som gäller för köpet. 

Köpeavtal egendom (cykel)

Ska du köpa eller sälja ett fordon eller en fastighet?

Då bör du använda vårt köpeavtal bil, köpeavtal motorcykel eller köpeavtal båt. De köpeavtalen är specialanpassade för de ändamålen. Observera också att det här köpeavtalet för lös egendom inte ska användas om det gäller en fastighet eller en bostadsrätt. Sådana köpeavtal kan du istället få hjälp med av din mäklare.

Vilka lagar gäller vid köp av lös egendom?

De lagar och regler som gäller för köp mellan privatpersoner finns att läsa i köplagen. Den lagen är däremot inte tvingande så om parterna kommer överens om annat i sitt köpeavtal så gäller det istället (med undantag för oskäliga eller olagliga villkor som givetvis kan förklaras ogiltiga av en domstol).

När det gäller köp som privatpersoner gör av företag, oavsett om det sker i en butik, på nätet eller ute i det fria, så gäller istället konsumentköplagen. Konsumentköplagen finns för att skydda privatpersoner mot oskäliga köpevillkor och är därför tvingande till förmån för privatpersoner. Om det står något i köpeavtalet som avviker från konsumentköplagen och är till privatpersonens nackdel, är det alltså det som står i konsumentköplagen som gäller istället.

Finns några krav på innehållet i ett köpeavtal för egendom?

Som alltid med juridiska dokument är det viktigt att köpeavtalet är tydligt. Köpeavtalet är ert bevis på att köpet ägt rum och på vilka villkor. Det finns däremot inga formkrav som behöver vara uppfyllda för att det ska vara giltigt. Förutom att det ska vara underskrivet av köpare och säljas då förstås.

Köpeavtalet ska ge information om den köpta egendomen och priset. Om det finns några särskilda löften eller villkor för köpet så ska dessa också framgå i köpeavtalet. Det kan exempelvis gälla egendomens skick – är det osäkert kanske säljaren vill friskriva sig från ansvar som har med just skicket att göra. Det kan också gälla leveransen av den köpta egendomen. Ska egendomen levereras av säljaren eller avhämtas av köparen vid en viss tid och plats?  Ska köparen betala handpenning när ni ingår köpeavtalet och resten vid leverans/avhämtning eller ska säljaren komplettera med någonting i efterhand? Det är viktigt att alla era överenskommelser kommer med i köpeavtalet för att undvika missförstånd och tråkiga diskussioner.

Decorativ

Köpeavtal egendom – vad bör man mer tänka på?

Det är viktigt med en korrekt beskrivning av egendomen. Skulle den inte motsvara beskrivningen kan det leda till att köparen får reklamera köpet. Det kan bli fråga om prisavdrag eller till och med att köpet ska återgå.

Det är vanligt att något köps i ”befintligt skick”. Om detta anges i köpeavtalet innebär det en sorts friskrivning för säljaren från ansvar för egendomens skick. En upplysning till köparen om att egendomen kanske inte är felfri och därför behöver undersökas innan köpet genomförs. Köparen får alltså räkna med att egendomen har vissa förslitningsskador med hänsyn till normalt bruk och egendomens ålder. Som regel kan då köparen bara begära ersättning om egendomen visar sig vara i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till priset, ålder och andra omständigheter hade kunnat räkna med, eller om säljaren lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit information om väsentliga fel och brister.

Tänk också på att det inte går att friskriva sig från ansvar hur som helst. En friskrivning ska vara klar och tydligt formulerad och avse en viss typ av ansvar eller en viss del i egendomen. Är den alltför otydlig och generell finns risk att den skulle förklaras ogiltig om den prövas av en domstol.

Hur skriver man ett köpeavtal?

i Det är smidigt att skriva ett köpeavtal med hjälp av Juridok. Med vägledning av vår tjänst besvarar ni ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt köpeavtal som är skräddarsytt för er situation. Är det smidigt eller smidigt?