Välj en sida

Artiklar i din valda kategori

Kategori: Framtidsfullmakt

Sök bland våra artiklar

Bläddra bland kategorier

Framtidsfullmakt företag

Framtidsfullmakt företag

Om den som utfärdar en framtidsfullmakt har ett företag kan det vara rimligt att den som får fullmakt också får rätt att hantera frågor avseende företaget. Möjligheten för fullmaktshavaren att hantera sådana frågor beror dock på den företagsform i vilken företaget...

läs mer
Framtidsfullmakt gifta

Framtidsfullmakt gifta

Behöver vi en framtidsfullmakt trots att vi är gifta? Den frågan får vi ofta via Juridoks kontaktformulär. Det enkla svaret är givetvis ja. I den här artikeln kommer vi översiktligt att gå igenom varför även äkta makar bör skriva en framtidsfullmakt. Varför behöver...

läs mer
Framtidsfullmakt för och nackdelar

Framtidsfullmakt för och nackdelar

Vår absoluta rekommendation är att alla bör skriva en framtidsfullmakt. Men många frågar om det finns både för- och nackdelar med det. I den här artikeln kommer vi därför beskriva vilka för- och nackdelar som finns med att skriva en framtidsfullmakt. Fördelar med att...

läs mer
Att välja en fullmaktshavare

Att välja en fullmaktshavare

Vad ska man tänka på när man ska välja fullmaktshavare? Om man upprättar en framtidsfullmakt så får man själv bestämma vem man ska välja som fullmaktshavare. Man bestämmer alltså själv vem som ska ha rätt att vidta åtgärder i ens namn. Vem man väljer ska framgå av...

läs mer
Framtidsfullmakt – flera fullmaktshavare

Framtidsfullmakt – flera fullmaktshavare

Kan man i en framtidsfullmakt utse flera fullmaktshavare? Ja självklart kan man ha flera fullmaktshavare i sin framtidsfullmakt. Det är till och med vanligt att man som fullmaktsgivare anger en turordning för fullmaktshavarna. Då specificerar man vem som i första,...

läs mer