Välj en sida
i

Moderbolagsgaranti

Betyg

  • }5-10 min att besvara frågorna
  • hDokumentet är 1 sida
  • Ladda ned i word/pdf
  • Nöjd kund-garanti
  • Ingen inloggning krävs
  • 299 SEK

Moderbolagsgaranti – vad innebär det egentligen?

När ett företag ska utfärda en moderbolagsgaranti innebär det i de allra flesta fall att företaget ska gå i borgen för sitt dotterbolags skuld. Så är också fallet i vår moderbolagsgaranti. Företaget går så att säga i god för att dotterbolaget kommer att återbetala sin skuld till långivaren. Moderbolaget är då en borgensman.

En huvudregel som kan vara bra att känna till är att en moderbolagsgaranti i form av en borgen omfattar dotterbolagets skuld, men inte mer. Om skulden minskar genom återbetalning (helt eller delvis), minskar ansvaret under moderbolagsgarantin i motsvarande mån.

Om ni vill skriva en moderbolagsgaranti och säkerställa att det sker på rätt sätt ska ni göra det med Juridok.

Finns det olika slags moderbolagsgarantier?

Det går att utfärda olika slags moderbolagsgarantier med varierande innebörd. Vanligast är dock att de utfärdas i form av en så kallad enkel borgen eller en proprieborgen.

Enkel borgen innebär att moderbolaget lovar att betala en skuld som dotterbolaget inte kan betala på egen hand. Moderbolaget ansvarar då för skulden i andra hand. Långivaren kan alltså inte kräva moderbolaget på betalning förrän det står klart att dotterbolaget inte kan betala hela skulden.

Proprieborgen betyder att moderbolaget ansvarar för skulden som sin egen. I moderbolagsgarantin brukar det uttryckas ”såsom för egen skuld”. Vid en proprieborgen kan långivaren fritt välja vem av dotterbolaget och moderbolaget som ska krävas först på betalning. Långivaren kan alltså omedelbart vända sig till moderbolaget för betalning av skulden.

Måste moderbolagsgarantin avse en skuld?

En moderbolagsgaranti avser vanligtvis dotterbolagets skyldighet att återbetala en penningskuld. Så är också fallet i vår moderbolagsgaranti. Men det måste inte vara så utan moderbolagsgarantin kan avse andra förpliktelser. Exempelvis dotterbolagets skyldighet att prestera eller leverera något enligt ett avtal – det kan vara i princip vad som helst. Om moderbolaget garanterar sådana förpliktelser får alltså moderbolaget själv prestera eller leverera (eller betala ersättning) om dotterbolaget inte skulle göra det.

Vilken omfattning har en moderbolagsgaranti?

En moderbolagsgaranti kan gälla en eller flera utpekade skulder som dotterbolaget har till långivaren. Alternativt kan en moderbolagsgarantin gälla dotterbolagets samtliga skulder till långivaren. När man ska skriva en moderbolagsgarantin är det viktigt att se till att omfattningen tydligt framgår i handlingen.

Modernbolagsgaranti

Vad gäller om det finns flera säkerheter för samma skuld?

Det här är en lite speciell fråga men högst relevant då det handlar om moderbolagsgarantier i form av proprieborgen. I sådana fall kan ju långivaren fritt välja vem av dotterbolaget och moderbolaget som ska krävas på betalning först. Långivaren kan alltså omedelbart vända sig till moderbolaget för betalning av skulden.

Om det finns flera säkerheter för dotterbolagets skuld, exempelvis en moderbolagsgaranti och en pant från dotterbolaget, kan långivaren välja vilken som ska tas i anspråk först.

Finns regressrätt vid moderbolagsgaranti?

Om moderbolaget blir tvungen att infria sin moderbolagsgaranti och betalar dotterbolagets skuld så uppkommer normalt en regressrätt för moderbolaget. Det innebär att moderbolaget har rätt att återkräva det betalda beloppet från dotterbolaget. Många gånger har dock dotterbolaget inget att ge till moderbolaget, eftersom dotterbolaget annars själv hade betalat sin skuld till långivaren.

När upphör en moderbolagsgaranti?

En moderbolagsgaranti upphör samtidigt som dotterbolagets skuld till långivaren återbetalas, såvida inget annat avtalats (exempelvis att borgen endast ska gälla under en viss tidsperiod).

Hur skriver man en moderbolagsgaranti?

Det är smidigt att skriva en moderbolagsgaranti med hjälp av JuridokMed vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart en korrekt moderbolagsgaranti som är skräddarsydd för situationen. Hur enkelt kan det bli?

Vi hjälper dig naturligtvis också med att dokumentera lånet i ett skuldebrev om du behöver det.