Välj en sida
i

Köpeavtal hund

Betyg

Skriv själv online

På 10-15 min skriver du själv online ett juridiskt korrekt köpeavtal avseende en hund genom att svara på ett antal enkla frågor. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 3-5 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett köpeavtal avseende en hund till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet köpeavtal hund har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Varför är ett köpeavtal viktigt när man ska sälja eller köpa hund?

När man köper hund så skaffar man en ny familjemedlem. Men rent juridiskt så är en hund faktiskt som vilken annan egendom som helst. Hunden betraktas som ”lös egendom” och därför gäller samma regler som när man köper kläder, elektronik, leksaker eller andra varor. En hund kan dock vara mycket dyr och många rashundar kostar mellan 20 000 – 30 000 kronor. Ska du sälja eller köpa en eftertraktad blandras, en Cavapoo, Cockerpoo, Labradoodle eller liknande, kan du få betala allt mellan 40 000 – 70 000 kronor. En hund är alltså av flera skäl inte vilken ”vara som helst”. Ska man sälja eller köpa hund så ska man därför se till att skriva ett bra och anpassat köpeavtal – det är mycket viktigt för att göra ett tryggt och säkert hundköp.

Köpeavtal hund

Vilka lagar gäller vid köp av en hund?

Det är en av två lagar som i huvudsak styr ett köp av en hund, nämligen konsumentköplagen eller köplagen.

Vilken av lagarna som blir tillämplig på köpet styrs av vem som är säljare. Om säljaren bedriver verksamhet som hunduppfödare så är det konsumentköplagen som kommer vara tillämplig. Då gäller förmånligare regler för köparen som man inte kan avtala bort eller förändra. Om säljaren inte bedriver verksamhet utan är en vanlig person så tillämpas köplagen och då kan man mer styra över avtalet och de villkor som ska gälla för köpet. Den lagen är nämligen inte tvingande så om parterna kommer överens om annat än vad som står i lagen i sitt köpeavtal så gäller det istället (med undantag för oskäliga eller olagliga villkor som givetvis kan förklaras ogiltiga av en domstol).

Köpeavtal hund – se till och skriv det!

Oavsett om köpet sker mellan två vanliga personer eller mellan en uppfödare och en konsument så ska man alltid se till att skriva ett köpeavtal anpassat för hund. I köpeavtalet dokumenterar parterna vad man kommit överens om och de villkor som ska gälla för hundköpet.

Dessutom anger man gärna om hunden är chippad eller registrerad hos SKK samt reglerar man gärna frågor som rör hundens historik. Man bör skriva om hunden är vaccinerad och om den har genomgått veterinärbesiktning. Vaccinationsintyg och besiktningsprotokoll ska helst bifogas avtalet eller åtminstone ges till köparen när hunden överlämnas.

Köpeavtal hund

Finns några krav på innehållet i ett köpeavtal för hund?

Det finns inga formkrav för själva dokumentet. Däremot är köpeavtalet den handling som visar att köpet har ägt rum. Så man ska vara väldigt tydlig och man ska se till att det skrivs under av köpare och säljare. Det är också viktigt att alla era överenskommelser kommer med i köpeavtalet för att undvika missförstånd och tråkiga diskussioner.

Ska köparen betala handpenning när ni ingår köpeavtalet och resten vid leverans/avhämtning eller ska säljaren komplettera med någonting i efterhand? Har säljaren tecknat dolda fel försäkring? Exempelvis bör man också specificera om det är en valp eller vuxen hund som ska överlåtas, hur mycket köparen ska betala, hur betalning ska ske, hur/var hunden ska överlämnas, i vilket skick hunden är och om det finns kända fel. Säljaren bör också lämna vissa viktiga garantier kring hundköpet.

Köpeavtal hund – vad bör man mer tänka på?

Det är viktigt med en korrekt beskrivning av hunden. Skulle den inte motsvara beskrivningen kan det leda till att köparen får reklamera köpet. Det kan bli fråga om prisavdrag eller till och med att köpet ska återgå.

Det är vanligt att hundar säljs i ”befintligt skick”. Om detta anges i köpeavtalet innebär det en sorts friskrivning för säljaren från ansvar för hundens skick. Det förutsätter dock att köplagen (inte konsumentköplagen) är tillämplig. En upplysning till köparen om att hunden kanske inte är felfri och därför behöver undersökas innan köpet genomförs. Som regel kan då köparen bara begära ersättning om hunden visar sig vara i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till priset, ålder och andra omständigheter hade kunnat räkna med, eller om säljaren lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit information om väsentliga fel och brister.

Köpeavtal hund

Behöver en köpare registrera sig som ny ägare av hunden?

Det enkla svaret är ja! Hunden ska vara märkt med ID-nummer och köparen ska registrera hunden och att han/hon är dess nya ägare. Detta gör man i Hundregistret som administreras av Jordbruksverket. Avgiften för registrering är 40 kronor. I Hundregistret kan du registrera en hund för första gången, registrera ägarbyte, ändra uppgifter om ägare eller hund, anmäla att hunden avlidit och se alla hundar som är registrerade på dig.

Hur skriver man ett köpeavtal?

i Det är smidigt att skriva ett köpeavtal med hjälp av Juridok. Med vägledning av vår tjänst besvarar du ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt köpeavtal som är skräddarsytt för din situation. Är det smidigt eller smidigt?