Välj en sida
i

Köpeavtal Motorcykel

Skriv själv online

På 10-15 min skriver du själv online ett juridiskt korrekt köpeavtal avseende en motorcykel genom att svara på en uppsättning frågor.

Ladda ned i word/pdf
iDokumentet är 3-5 sidor
Nöjd kund-garanti
Ingen inloggning krävs

SKRIV MED HJÄLP AV JURIST

Ta hjälp av en jurist och skriv ett köpeavtal avseende en motorcykel till fast pris. Du svarar på frågorna och juristen bokar ett möte med dig för att skapa ditt dokument. Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Kliently. Läs mer om hur tjänsten fungerar här.

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Grundare / jurist

Denna webbsida samt dokumentet köpeavtal motorcykel har författats av Jens Holmberg, som varit verksam som jurist sedan 2010.

Ska du köpa eller sälja en motorcykel och vill vara säker på vad ni kommit överens om? Då ska du skriva ett köpeavtal för motorcykel.

l Detta köpeavtal används när du ska köpa eller sälja en motorcykel. I köpeavtalet anges exempelvis vilken motorcykel som köps, till vilket pris, samt när och hur betalning ska ske. Man kan också reglera om handpenning ska erläggas och om det är några övriga villkor som gäller för köpet.

De lagar och regler som gäller för köp mellan privatpersoner finns att läsa i köplagen. Den lagen är däremot inte tvingande så om parterna kommer överens om annat i sitt köpeavtal så gäller det istället. Oskäliga eller olagliga villkor kan dock givetvis förklaras ogiltiga av en domstol.

När det gäller köp som privatpersoner gör av företag, oavsett om det sker i en butik, på nätet eller ute i det fria, så gäller istället konsumentköplagen. Konsumentköplagen finns för att skydda privatpersoner mot oskäliga köpevillkor och är därför tvingande till förmån för privatpersoner. Om det står något i köpeavtalet som avviker från konsumentköplagen och är till privatpersonens nackdel, är det alltså det som står i konsumentköplagen som gäller istället.

Köpeavtal Motorcykel

Köpeavtal motorcykel – finns några krav på innehållet?

Som alltid med juridiska dokument är det viktigt att köpeavtalet är tydligt. Köpeavtalet är ert bevis på att köpet ägt rum och på vilka villkor. Det finns däremot inga formkrav som behöver vara uppfyllda för att det ska vara giltigt. Förutom att det såklart ska vara underskrivet av köpare och säljare.

Köpeavtalet ska ge information om motorcykeln och priset. Om det finns några särskilda löften eller villkor för köpet så ska dessa också framgå i köpeavtalet. Det kan exempelvis gälla motorcykelns skick – är det osäkert kanske säljaren vill friskriva sig från ansvar som har med just skicket att göra. Det kan också gälla leveransen av motorcykeln. Ska den levereras av säljaren eller avhämtas av köparen vid en viss tid och plats? Ska köparen betala handpenning när ni ingår köpeavtalet och resten vid leverans/avhämtning eller ska säljaren komplettera med någonting i efterhand? Det är viktigt att alla era överenskommelser kommer med i köpeavtalet för att undvika missförstånd och tråkiga diskussioner.

Finns mer att tänka på?

Det är viktigt med en korrekt beskrivning av motorcykeln. Skulle den inte motsvara beskrivningen kan det leda till att köparen får reklamera köpet. Det kan bli fråga om prisavdrag eller till och med att köpet ska återgå.

Det är vanligt att motorcyklar köps i ”befintligt skick”. Om detta anges i köpeavtalet innebär det en sorts friskrivning för säljaren från ansvar för motorcykelns skick. En upplysning till köparen om att motorcykeln kanske inte är felfri och därför behöver undersökas innan köpet genomförs. Köparen får alltså räkna med att motorcykeln vissa förslitningsskador med hänsyn till normalt bruk och motorcykelns ålder. Som regel kan då köparen bara begära ersättning om motorcykeln visar sig vara i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till priset, ålder och andra omständigheter hade kunnat räkna med, eller om säljaren lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit information om väsentliga fel och brister.

Tänk också på att det inte går att friskriva sig från ansvar hur som helst. En friskrivning ska vara klar och tydligt formulerad. Är den alltför otydlig och generell finns risk att den skulle förklaras ogiltig om den prövas av en domstol.

Köpeavtal motorcykel mini

Ytterligare att tänka på… ja lite…

Glöm inte att registrera ägarbytet hos Transportstyrelsen. Det gör du genom att skicka in registreringsbeviset. Du ska du använda det senast utfärdade registreringsbeviset i original (den gula delen). Är du privatperson kan du dessutom göra ägarbytet på Transportstyrelsens hemsida eller i deras App. Köparen måste se till att teckna en trafikförsäkring från och med anmälan.

Tänk också på att kontrollera med Transportstyrelsen att säljaren verkligen äger motorcykeln och att den är betald samt inte omfattas av ett så kallat äganderättsförbehåll. En motorcykel som är såld på avbetalning (dvs. genom ett lån) brukar omfattas av ett sådant förbehåll. Det innebär att motorcykeln inte får säljas utan långivarens godkännande. Om man missar detta finns det en risk att man behöver betala av lånet för att hindra att motorcykeln återtas av långivaren.

Tänk dessutom på att kontrollera med Transportstyrelsen så fordonsskatt, felparkeringsavgifter och infrastrukturavgifter har betalats. Annars riskerar du att få betala dessa själv om du vill förhindra att Kronofogdemyndigheten tar motorcykeln i anspråk. Kronofogdemyndigheten har rätt till det enligt en speciell lag.

Hur skriver man ett köpeavtal för motorcykel?

i Det är smidigt att skriva ett köpeavtal med hjälp av Juridok när du ska köpa eller sälja en motorcykel. Med vägledning av vår tjänst besvarar ni ett antal frågor digitalt. Tjänsten skapar sedan omedelbart ett korrekt köpeavtal som är skräddarsytt för er situation. Hur enkelt kan det bli? Busenkelt.