Dokument & avtal för privatpersoner.

 

 

 

 

 

ENKELT, ANPASSAT OCH PRISVÄRT

Söker du ett dokument eller annat avtal för privatperson? Här hittar du allt från gåvobrev och testamente till äktenskapsförord. Välj ett dokument nedan, svara på frågorna och genomför betalning så skapas ett skräddarsytt dokument som är anpassat för dig utifrån dina svar. Du kommer omedelbart kunna ladda ned dokumentet i word/pdf. 

399 SEK
i

Bodelningsavtal

För gifta

När gifta ska separera används ett bodelningsavtal för att bestämma vem som ska ha vad vid separationen. Det ska skrivas och banker kräver det för att ge nya lån.

399 SEK
i

Bodelningsavtal

För sambos

När sambos ska separera används ett bodelningsavtal för att bestämma vem som ska ha vad vid separationen. Banker kräver det för att lägga om och  ge nya lån.

299 SEK
i

Borgen

Enkel/proprie borgen

Genom borgen kan en eller flera gå i god för annans förpliktelser. Det kan vara fråga om ett lån eller att fullgöra skyldigheter enligt ett avtal eller annan förbindelse.

499 SEK
i

Fullmakt

Framtidsfullmakt

Genom framtidsfullmakten ges någon rätt att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon inte kan att ha hand om de  ärenden som fullmakten avser.

99 SEK
i

Fullmakt

privatperson

Genom fullmakten ges någon rätt att företräda fullmaktsgivaren för att exempelvis hämta ut paket, skriva på ett avtal eller köpa eller sälja egendom 

399 SEK
i

Gåvobrev

Fast egendom

Genom gåvobrevet kan givaren ge bort fast egendom, dvs. mark, fastighet & tillbehör till fastigheten.  Det går också bra att ge bort del av den fasta egendomen.

399 SEK
i

Gåvobrev

Lös egendom / bostadsrätt

Genom gåvobrevet kan man ge bort lös egendom, exempelvis ett fordon, pengar eller annat lösöre. Det kan användas för att ge bort  andelar av egendomen.

129 SEK
i

Köpeavtal

bil

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en bil. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och köpeskilling.

129 SEK
i

Köpeavtal

Båt

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en båt. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och vanlig köpeskilling.

129 SEK
i

Köpeavtal

Hund

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en hund. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och vanlig köpeskilling.

129 SEK
i

Köpeavtal

Lös egendom

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du ska sälja/köpa lös egendom av olika slag, exempelvis olika slags lösöre såsom möbler, utrustning eller liknande .

129 SEK
i

Köpeavtal

motorcykel

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du ska sälja/köpa motorcykel. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och vanlig köpeskilling.

499 SEK
i

Samboavtal

Genom ett samboavtal kommer man överens om vad som gäller vid en bodelning. Samboavtalet brukar innebära att man kommer överens om att reglerna om bodelning helt eller delvis inte ska tillämpas.

299 SEK
i

Skuldebrev

Allmänt

Genom ett skuldebrev dokumenterar man ett åtagande om återbetalning av ett lån. Skuldebrev kan, men behöver inte, ange till vem återbetalning ska ske.

299 SEK
i

Skuldebrev

olika kontantinsatser

Kompletterar samboavtal/äktenskapsförord när egendom ägs 50/50 men olika insatser har betalats. Handlingen tillser att den som betalat mer får tillbaka mer.

499 SEK
i

Testamente

Genom ett testamente kan du fördela dina tillgångar på annat sätt än vad som följer av lagen. Däri kan du även ange villkor avseende tillgångarna, t.ex om viss egendom ska vara enskild egendom.

499 SEK
i

Testamente

Inbördes

Ett inbördes testamente används oftast när makar eller sambor vill ärva varandra. Det är särskilt viktigt mellan sambor eftersom de annars inte ärver varandra .

249 SEK
i

Uppsägning

Avtal

Med uppsägningshandlingen kan du säga upp ett avtal att upphöra per ett visst datum. Det är viktigt att du kan specificera vilket avtal det är som du vill säga upp.

299 SEK
i

Uppsägning

hyresavtal

Med uppsägningshandlingen kan du säga upp ett hyresavtal för avflyttning per ett visst datum eller för villkorsändring. Det är viktigt att du kan specificera vilket avtal det är som du vill säga upp.

299 SEK
i

Återkalla

fullmakt

En fullmakt återkallas på samma sätt som den en gång meddelades. När korrekt återkallelse har skett fullmakten inte användas för att binda fullmaktsgivaren.

399 SEK
i

Äktenskapsförord

Genom äktenskapsförord kan man bestämma att egendom ska vara makes eller makas enskilda egendom. Det är alltså ett avtal mellan makarna som påverkar resultatet av en framtida bodelning.