Välj en sida

Aktie – vad är det?

Ett aktiebolag skall ha ett aktiekapital (som ska uppgå till minst 25 000 kronor). Aktiekapitalet kan vara fördelat på en eller flera aktier. Det är snarare regel än undantag att det finns fler än en. Om det finns flera så representerar varje aktie alltid en lika stor andel av aktiekapitalet. Varje aktie i ett aktiebolag representerar alltså lika stor del av aktiebolagets värde och förmögenhet.

Aktier är, som huvudregel, likställda med varandra. Men ett aktiebolag kan, genom att ge ut aktier av ett eller flera olika aktieslag, åstadkomma aktier med olikheter. Det kan exempelvis vara att aktierna ska ge olika rätt till bolagets tillgångar eller vinst eller att aktierna skall ha olika röstvärde. Ingen aktie får dock ha ett röstvärde som överstiger tio gånger röstvärdet för någon annan aktie. I bolagsordningen ska skillnaderna mellan aktieslagen framgå och aktieboken ska innehålla information om respektive akties slag (om det finns olika aktieslag i bolaget). Det fjärde kapitlet i aktiebolagslagen innehåller över 50 paragrafer som kretsar kring just aktierna.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument