Välj en sida

Vad betyder anstånd?

Att bevilja anstånd innebär att förlänga en tidsfrist. Enligt den tidsfrist som föreligger är någon alltså skyldig att prestera något eller vidta en åtgärd. Anståndet innebär att personen får ytterligare tid på sig.

Tidsfrister förekommer som du förstår i många sammanhang och i alla dessa kan anstånd beviljas. Exempelvis kan man efter ansökan få anstånd med att:

  • betala hyra, skatt eller avgift,
  • inkomma med skrift (exempelvis svaromål eller yttrande) i domstolsprocess eller skiljeförfarande, eller
  • upprätta bouppteckning efter dödsfall.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument